Uitgave

Samen sterker

Hoe vindt samenwerking en kennisuitwisseling plaats tussen gemeenten en lokale natuurorganisaties en wat zijn de ervaringen hiermee?

Aan de hand van 3 praktijksituaties worden praktische suggesties en aanknopingspunten gegeven voor een betere samenwerking tussen beide partijen.
Meer informatie

'Samen sterker; Kansen voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeentenen lokale natuurorganisaties' is allen als pdf verkrijgbaar.