Uitgave

Sturen op Stadsranden

Dit boekje beschrijft op beknopte wijze het onderzoek naar stadsrandgebieden in zes Europese regio’s (Haaglanden, Leipzig-Halle, Koper, Greater Manchester, Montpellier en Warschau) en Hangzhou in China.

In 2005 nam Alterra het initiatief tot een geïntegreerd Europees onderzoek naar stadsranden, PLUREL. Dit project onderzocht stadsrandgebieden van zes Europese regio’s en een regio in China. Dit boekje geeft op beknopte wijze de onderzochte strategieën en ruimtelijke planning in het Nederlands weer. Het boekje is geschreven voor bestuurders en beleidsmensen die bij uitstek betrokken zijn bij regionaal beleid in en rond stedelijke gebieden. We hopen dat ze uit dit boekje kunnen putten ten behoeve van de sturing van stadsrandontwikkelingen in meer duurzame richting.

Dit project (PLUREL) werd gefinancierd door het Directoraat Generaal Onderzoek van de Europese Commissie en Ministeries, provincies en regio’s uit de lidstaten. 35 Onderzoeksinstellingen en adviesbureaus voerden gezamenlijk het onderzoek uit. Zij deelden de regio’s in naar demografie, ruimtelijke ontwikkelingen en bestuur. Ze onderzochten en vergeleken regionale strategieën en ruimtelijke planning. Voor de Europese regio’s modelleerden ze de landgebruikontwikkelingen onder verschillende toekomstscenario’s.

Download: