Voedselbosopbrengsten meetbaar via nieuwe website

Nieuws

Voedselbosopbrengsten binnenkort meetbaar via nieuwe website

Gepubliceerd op
6 december 2019

Vanaf volgend jaar kunnen alle voedselboseigenaren zelf oogstcijfers uit hun voedselbossen invoeren via een nieuw te bouwen website. Uit de data moet dan blijken of voedselbossen inderdaad de mooie oogst geven die enkele pioniers ervaren. Het gaat hierbij niet alleen om de opbrengst van bijzondere gewassen uit het bos, maar ook om biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2-opslag in de bodem. Het project Voedselbos opbrengsten gemeten is geïnitieerd door communicatiebureau De Lynx samen met Wageningen Environmental Research.

De data zullen worden verzameld door voedselboseigenaren zelf. Hiertoe wordt een simpele mobiele applicatie ontwikkeld, waarin meetdata kunnen worden geregistreerd. Deze data worden volgens vaststaande en door Wageningen Environmental Research goedgekeurde methoden verzameld.

Het project gaat een jaar duren. In het eerste kwartaal van 2020 worden de tests en de software ontwikkeld. In het tweede kwartaal wordt dit uitvoerig getest met een kleine groep voedselboseigenaren en vanaf kwartaal 3 zal deze groep worden uitgebreid. In het vierde kwartaal wordt het project afgesloten met een symposium. Daarna kunnen in principe oogstcijfers voor alle voedselboseigenaren worden gemeten.