Project

Werkpakket 3: Van waarde naar geld

Binnen werkpakket 3 van het TKI-project gaan we aan de slag met het verdienvermogen van een professioneel voedselbos. Doel is om via modellen die we bouwen wetenschappelijk verantwoorde inzichten te genereren in het verdienvermogen van voedselbossen. Met analyses en metingen in de praktijk kunnen we die modellen verbeteren en aanpassen aan real life scenario’s.

In samenwerking tussen WUR (Harry Korstee, WECR), Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL, Stijn Heijs) en Hogeschool HAS Den Bosch (Erwin Bouwmans) komen we jaarlijks tot een afstudeeropdracht voor studenten van HAS. Daarbij maken we gebruik van eerder onderzoek naar het verdienvermogen van voedselbossen, dat deels al in samenwerking tussen VBNL en HAS tot stand is gekomen.

Rekentool voor het Canvas-model

We maken gebruik van het Canvas-model. Gedurende het jaar 2022 werd verder gewerkt aan de Rekentool, waarmee de financiƫle opbrengst van een voedselbos te berekenen is. Onder begeleiding van Erwin Bouwmans van HAS Den Bosch en Stijn Heijs van Stichting Voedselbosbouw Nederland ontwikkelden studenten versie 4.0 van de Rekentool. In deze versie van de tool is opgenomen hoeveel kosten gemoeid zijn met het aantal uren dat een boer bezig is met oogsten. In eerdere versies waren al verschillende andere factoren opgenomen: het oogstvolume, maar ook de waarde van ecosysteemdiensten die een voedselbos vervult, zoals CO2-compensatie, biodiversiteit en waterretentie.

Tijdens het project blijft Harry Kortstee (Wageningen Economic Research) degene die ons uitdaagt om na te denken over de waardeontwikkeling in en/of door de hele keten, aangezien veel initiatieven starten zonder gedegen business plan.

Plannen voor 2023

Komend jaar zal Nicolaas Geijer, student aan de Universiteit Utrecht en voedselbosboer in Baarle-Nassau, de Rekentool 4.0 gaan testen. Naast zijn eigen voedselbos werkt hij daarbij met een selectie van projecten uit het programma Duurzame Doorbraak van Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Lees meer

Onze projectpartner Voedselbosbouw Nederland publiceerde een uitgebreid artikel over het werkpakket 'Van waarde naar geld'.

Bevindingen tot nu toe

We hebben nu al enkele inzichten en tussentijdse resultatengeoogst:

  • De Rekentool is oorspronkelijk opgezet om het verdienvermogen van de voedselproductie in beeld te brengen. In de huidige praktijk lijken voedselbossen hun verdienvermogen uit meerdere activiteiten (ecosysteemdiensten) te halen. Naast voedselproductie zien we vaak activiteiten als educatie, ontwerp en advies, rondleidingen, opkweek van voedselbossoorten voor de verkoop, combinaties met zorg.
  • Waardering van ecosysteemdiensten of True Cost Accounting is als gedachte eenvoudig, maar specificering naar de exacte omzetting van de waarde in geld is een fikse opgave. De aanzetten ervoor zijn
    wel in een aparte module in de rekentool 4.0 opgenomen.  

We vertrouwen erop dat we de komende jaren een overvloed aan oogstbare resultaten zullen hebben binnen het werkpakket Bedrijfseconomie. Voor vragen of reacties kunt u terecht bij een van de drie contactpersonen.