Project

Werkpakket 3: Van waarde naar geld

Binnen werkpakket 3 van het TKI-project gaan we aan de slag met het verdienvermogen van een professioneel voedselbos. Doel is om via modellen die we bouwen wetenschappelijk verantwoorde inzichten te genereren in het verdienvermogen van voedselbossen. Met analyses en metingen in de praktijk kunnen we die modellen verbeteren en aanpassen aan real life scenario’s.

In samenwerking tussen WUR (Harry Korstee, WECR), Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL, Stijn Heijs) en Hogeschool HAS Den Bosch (Erwin Bouwmans) komen we jaarlijks tot een afstudeeropdracht voor studenten van HAS. Daarbij maken we gebruik van eerder onderzoek naar het verdienvermogen van voedselbossen, dat deels al in samenwerking tussen VBNL en HAS tot stand is gekomen.

Rekentool voor het Canvas-model

We maken gebruik van het Canvas-model. De algemene rekentool voor onze variant van het model hebben we al ontwikkeld. Nu kunnen we die tool uitbreiden met meer aandacht voor ecosysteemdiensten. We lopen daarin voor op ons oorspronkelijke projectplan: de resultaten van dit onderzoek worden nog voor medio juli 2021 opgeleverd in de vorm van Rekentool 3.0. Daarna voegen we de factor ‘sociale waardering’ toe aan het model. Vervolgens komen we tot een meta-analyse.

Tussentijdse resultaten

We hebben nu al enkele tussentijdse resultaten en inzichten geoogst:

  • Het testen van de rekentool vraagt meer tijd dan er beschikbaar is binnen een afstudeeropdracht. We hopen dit op te lossen door het inzetten van stagiairs in het najaar.
  • De Rekentool is oorspronkelijk opgezet om het verdienvermogen van de voedselproductie in beeld te brengen. In de huidige praktijk lijken voedselbossen hun verdienvermogen uit meerdere activiteiten (ecosysteemdiensten) te halen. Naast voedselproductie zien we vaak activiteiten als educatie, ontwerp en advies, rondleidingen, opkweek van voedselbossoorten voor de verkoop, combinaties met zorg.
  • Waardering van ecosysteemdiensten of True Cost Accounting is als gedachte eenvoudig, maar specificering naar de exacte omzetting van de waarde in geld is een fikse opgave.

We vertrouwen erop dat we de komende jaren een overvloed aan oogstbare resultaten zullen hebben binnen het werkpakket Bedrijfseconomie. Voor vragen of reacties kunt u terecht bij een van de drie contactpersonen.