Persbericht

WoesteLand-kamp; ervaring voor het leven

Gepubliceerd op
15 maart 2013

Zomerkampen voor jongeren in de natuur blijken een positief effect te hebben op de deelnemers. Zij doen natuurervaring én sociale ervaring op en nemen die mee
in hun opleiding- en beroepskeuze, in hun levensstijl en zelfs in de opvoeding van hun eigen kinderen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR
samen met onderzoeksinstituut Alterra deed in opdracht van WoesteLand, de landelijke jongerenwerkgroep van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN),
naar wat dat gezamenlijk beleven en genieten van de natuur doet met de deelnemers en de begeleidende vrijwilligers. WoesteLand organiseert al vijftig jaar kampen
met vrijwilligerswerk in de natuur voor en door jongeren van 12 tot 30 jaar.

WoesteLand is een kweekvijver voor vrijwilligers voor natuur. Om dat zo te houden, doen de onderzoekers aanbevelingen om de unieke ’selling points’ van WoesteLand bekend te makenbij jongeren, zoals samen werken in de natuur op bijzondere locaties. Vertel jongeren dat deelname aan de kampen goedkoop is, dat ze er sociale ervaring opdoen en dat deelname goed is voor hun persoonlijke groei.

Wat waren de motieven om wel of niet deel te nemen aan de zomerkampen? En wat zijn de gevolgen voor de lange termijn voor deelnemers aan WoesteLand-zomerkampen voor het welzijn en de levenshouding in hun latere leven? Dat hebben de onderzoekers geïnventariseerd tijdens groepsgesprekken op de reünie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van WoesteLand. Ook is er een ‘online survey’ uitgevoerd onder WoesteLanders.

Beweegredenen om mee te doen

Meer leren over de natuur, werken in de natuur, fysiek bezig zijn, nieuwe mensen leren kennen en gelijkgestemden ontmoeten zijn belangrijke redenen om mee te gaan met kampen van WoesteLand.

Soms gaf de reden ‘goedkope vakantie’ of ‘ouders’ de doorslag. Voor velen was het zomerkamp een goede gelegenheid om voor het eerst zonder ouders op vakantie te gaan. Voor een tweede of volgende keer gaven ze als redenen op: ‘op zoek naar gelijkgestemden’, ‘willen leven naar eigen idealen’, en ‘mijn vrienden gingen ook mee’.

Invloed van WoesteLand op lange termijn

Voor vrijwel alle deelnemers aan de kampen is WoesteLand belangrijk geweest. Sommigen spreken zelfs van een wending in hun leven. Het WoesteLand-kamp werkt vormend, vooral in de periode dat deelnemers actief zijn als begeleider. Het opgedane zelfbewustzijn, de vaardigheden en de passie voor het werken met mensen werkt door in de opleidings- en beroepskeuze. Veel WoesteLandersmaken tijdens de kampen vrienden voor het leven en opvallen veel vinden er hun levenspartner. De meesten hebben een sterke binding met natuur en hebben een natuur- en milieubewuste levensstijl.

Ze komen redelijk vaak in de natuur en zijn vaker lid van natuurorganisaties dan de gemiddelde Nederlander. WoesteLanders geven hun kennis over natuur en hun natuurervaringen door aan hun kinderen.

Herinneringen en ervaringen

In de herinnering van de deelnemers staan de kampen van WoesteLand voor plezier, gezelligheid en humor. Ze voelden zich er veilig en gewaardeerd en ze waren onder gelijkgestemden. Ze konden

zichzelf zijn en werden geaccepteerd om wie ze waren. Ze hadden het gevoel nuttig werk te verrichten, deden unieke natuurervaringen op en hadden een voldaan gevoel na afloop. Dat in combinatie

met het werken in de natuur en de bijzondere locaties van de kampen, maakte deelname aan WoesteLand voor velen tot een indrukwekkende ervaring.

Communicatietips

De onderzoekers geven tips om potentiële deelnemers te werven. Een greep uit de aanbevelingen: Maak gebruik van netwerken van vrienden en familie van deelnemers; Maak mond-tot-mond reclame
bijvoorbeeld via sociale netwerken en op festivals; Communiceer het profiel van WoesteLand en geef duidelijke informatie over de activiteiten; Benadruk de ‘selling points’: het gezamenlijk werken
in de natuur, bijzondere locaties, goedkope vakantie, de sociale ervaring en de mogelijkheden tot persoonlijke groei.

Presenteren rapport

Op zaterdagmiddag 16 maart (13.30 uur) wordt het rapport aangeboden aan de voorzitter van de vereniging IVN (Peter Visser) en de voorzitter van de Stichting IVN (Jelle de Jong) in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Hoogleraar Agnes van den Berg, een van de onderzoekers, zal het rapport toelichten in een presentatie. Na de presentatie wordt er in groepen gediscussieerd over de betekenis en de doorwerking van het onderzoek.

Het Wetenschapswinkelrapport nr. 286 met de titel ‘WoesteLand; Effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren’ is ook te downloaden vanaf de Wetenschapswinkel.