Pesticiden

RIKILT heeft uitgebreide expertise op het gebied van analyse van pesticiden in voeding, diervoeders en gewasmonsters.

Voor producten van dierlijke oorsprong is RIKILT Nationaal Referentie Laboratorium (NRL). RIKILT analyseert monsters op residuen in het kader van officiële EU en nationale controle en monitoringsprogramma’s. 

Daarnaast analyseert RIKILT monsters gewas, grond, water en formuleringen en tankvloeistof in het kader van handhaving van de bestrijdingsmiddelenwet. RIKILT beschikt over targeted multi-residu methoden op basis van chromatografie met tandem massa spectrometrie (LC-MS/MS, GC-MS/MS), non-target full scan screeningsmethoden op basis van GCxGC-TOF-MS en LC-hoge resolutie MS, en specifieke single residu methoden.