onderzoeker aan het pipetteren

Thema's

RIKILT speelt in op vragen over voedselveiligheid van nu en in de toekomst. We kijken naar (potentieel) gevaarlijke stoffen en onderzoeken de effecten van die stoffen in voeding en diervoeders.