Moleculaire biologie

RIKILT is actief bij nieuwe ontwikkelingen in de moleculaire biologie. Op dit werkterrein bestrijken we een breed spectrum van stoffen, die we screenen en beoordelen op risico. Daarnaast werkt RIKILT aan methode-ontwikkeling.

Risicobeoordeling en screening

RIKILT heeft diverse moleculairbiologische technieken voor risicobeoordeling en screening van:

  • natuurlijke stoffen
  • chemische contaminanten
  • dierbehandelingsmiddelen in voedsel en diervoeders

Methode-ontwikkeling

Ook voor het ontwikkelen van methoden voor veiligheidsbeoordeling gebruikt RIKILT moleculair-biologische technieken bij:

  • nieuwe voedingsmiddelen
  • detectie van genetisch gemodificeerde organismen
  • detectie voedselpathogenen
  • detectie diermeel

Vraagstukken binnen toxicologie en voedingswetenschappen kunnen we met genomics-technieken benaderen. Bijvoorbeeld met DNA-microarrays, NMR, LC-MS en GC-MS.