RIKILT ampullen

Over RIKILT

RIKILT is onderdeel van Wageningen University & Research en doet onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en betrouwbaarheid van voedsel.

 • Wij zijn gespecialiseerd in het meten van stoffen

 • We kijken naar de samenstelling daarvan en wat ze doen in het lichaam.

 • We tonen voedselfraude aan en doen forensisch onderzoek.

 • Door onze kennis van de voedselproductieketen en -processen signaleren we tijdig (nieuwe) gevaren en trends.

 • We adviseren overheden en bedrijven en geven trainingen.

Voedselveiligheid in Nederland


In Nederland zijn bedrijven die voedselproducten maken, zelf verantwoordelijk voor veilig en betrouwbaar voedsel. De Nederlandse overheid ziet erop toe dat zij de regels naleven. RIKILT speelt hierbij een belangrijke rol. Een groot deel van ons werk voeren wij uit voor het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Zo voeren wij in opdracht van de overheid Wettelijke onderzoekstaken (WOT) uit. Dit zijn taken ter controle van wet- en regelgeving.

Verder geven wij advies bij voedselcalamiteiten en voeren desgewenst analyses uit. Voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de NVWA zijn wij tijdens crisissituaties 24 uur per dag en 7 per week bereikbaar.

Analyses voor private partijen

RIKILT werkt ook voor private partijen. In verband met onze wettelijke taken voor de overheid, doen we dit onder strenge voorwaarden. Zo hebben wij een meldingsprotocol. Vinden we stoffen boven de gestelde norm, dan moeten we dit aan de overheid melden.

  Accreditatie

  RIKILT gebruikt in haar onderzoek een groot aantal geaccrediteerde methoden. Wij zijn geaccrediteerd op basis van ISO17025 en ISO17043.
  De genoemde testen vindt u op de website van de Raad voor Accreditatie onder nummer L014 en R013.

  Jaargegevens RIKILT

  Jaargegevens van RIKILT zijn opgenomen in het geïntegreerd statutair jaarverslag van Wageningen University & Research.

  Brochures