Klanten en partners

Onze belangrijkste klant is het ministerie van Economische Zaken en uitvoerende diensten van het ministerie, zoals de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Andere klanten

Andere opdrachtgevers zijn nationale en internationale overheden, maar ook maatschappelijke organisaties en derden.

Partners    

Veel vraagstukken over voedselveiligheid vragen om een brede, vaak internationale aanpak. RIKILT werkt dan ook samen met onderzoekscentra in binnen- en buitenland.