Uw partner in toponderzoek

RIKILT doet hoogwaardig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van voeding. Wij beschikken over state-of-the-art faciliteiten en onze medewerkers hebben uitgebreide ervaring en kennis op dit vakgebied. Wij werken voor overheden, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en (onder voorwaarden) voor het bedrijfsleven.

Internationale reputatie is excellent

De internationale reputatie van RIKILT in de wetenschappelijke wereld is excellent. Dit blijkt uit het Scientific performance assessment report, onderdeel van een onafhankelijke visitatie die om de 4 jaar wordt uitgevoerd.

Wetenschappelijke publicaties behoren tot de wereldtop

Een substantieel deel van de peer-reviewed artikelen die onze onderzoekers schrijven behoren tot 's wereld top 1% en top 10% over de afgelopen jaren. Op onze pagina Toppublicaties ziet u de meest recente. Op de pagina Publicaties vindt u al onze publicaties.

PhD studenten en postdocs

Op dit moment werken zo'n 20 PhD studenten en postdocs aan onderzoeksprojecten bij RIKILT. Zij worden daarbij begeleid door part-time professoren van RIKILT. Dit zijn Saskia van Ruth en Michel Nielen of medewerkers van de Wageningen University Graduate Schools.

Partner in publiek-private samenwerking

RIKILT is een partner in veel (inter)nationale publiek-private samenwerkingsverbanden gerelateerd aan de Nederlandse ‘Topsectoren ’ en de Europese FP7 en Horizon 2020 programma's.

Typische voorbeelden zijn:

  • Toxicogenomics (alternatieven voor dierproeven)
  • Meten en voorspellen van nieuwe risico's (zoals nanodeeltjes in voeding, opkomende biotoxines)
  • Food metabolomics (massa spectrometrie chemische profiling en geavanceerde data opslag)
  • Screening methoden gebaseerd op bio actviteit
  • Diverse TA-COAST projecten over innovatieve analysetechnieken