Nieuws

Gebruik antibiotica zichtbaar in bot

Gepubliceerd op
15 november 2013

Onderzoekers bij RIKILT Wageningen UR hebben een test ontwikkeld waarbij antibiotica gebruik zichtbaar wordt in botten van slachtkuikens.

De onderzoekers bekeken of het mogelijk is om op basis van de fluorescerende eigenschappen van antibiotica onderscheid te maken tussen antibioticumvrije kuikens en kuikens die behandeld zijn. In deze test gaat het om de antibiotica tetracyclines. Slachtkuikens slaan residuen van dit antibioticum op in hun botten. Door de oplichtende eigenschappen van dit antibioticum kan de aanwezigheid ervan eenvoudig zichtbaar worden gemaakt met een fluorescentie microscoop.

Alleen op therapeutische basis

De pluimveehouder mag antibiotica alleen op therapeutische basis gebruiken en op voorschrift van een dierenarts. Daarbij geldt dat na gebruik een wettelijk bepaalde wachttijd in acht moet worden genomen voordat het kuiken mag worden geslacht. Toch vinden controlerende instanties deze antibiotica terug in pluimveevlees. Mogelijke oorzaken zijn dat de wachttijd onvoldoende in acht is genomen of dat het middel illegaal toegepast is als groeibevorderaar.

Toepassing in slachthuis en vervolgstudie

De test van RIKILT kan in de toekomst mogelijk in het slachthuis worden toegepast met een speciale fluorescentielamp en bril. Op dit moment voert RIKILT een vervolgstudie uit naar de toepassing van deze methode op kalverbotten.