Lignine

Fuctionaliseren en karakteriseren van biopolymeren

Wageningen Food & Biobased Research geeft overheid en bedrijfsleven inzicht in ketens voor hergebruik van verpakkingsmateriaal. Die kunnen zo weloverwogen stappen zetten op weg naar een hogere recyclingefficiëntie van de hergebruiksketen, een hogere kwaliteit van gerecyclede producten en meer circulair hergebruik.

De juiste eigenschappen toevoegen met technologie

Biopolymeren worden gebruikt voor een veelheid aan toepassingen, van asfalt, bouwmaterialen en textiel tot verven, coatings, lijmen, home & personal care-producten en verpakkingen. De uitdaging is om deze biopolymeren precies de eigenschappen mee te geven die het product nodig heeft. Ons werk start met het identificeren van deze gewenste eigenschappen. Te beginnen met een gedetailleerde karakterisatie van de samenstelling en eigenschappen van polymeren. Vervolgens ontwikkelen we de technologische routes die nodig zijn om de gewenste eigenschappen aan de biopolymeren toe te voegen. Dit kunnen chemische of chemisch-katalytische routes zijn, maar ook enzymatische. Een andere, veelbelovende route is via elektrochemie; hiermee kunnen we onder milde condities efficiënte conversies uitvoeren naar gefunctionaliseerde polymeren of kleinere moleculen.

Technologische doorbraken

Wageningen Food & Biobased Research is wereldwijd een van de toonaangevende instituten in functionalisatie en karakterisatie van biopolymeren. We beschikken over unieke kennis om zowel de samenstelling als de eigenschappen van reststromen en gefunctionaliseerde biopolymeren in kaart te brengen. Onze technologie om biopolymeren te functionaliseren sluiten aan op de eisen die voor industriële toepassing gelden. We spelen een leidende rol in een groot aantal onderzoeksprogramma’s; van EU-programma’s tot bilaterale projecten met industriële partners. Dit heeft tot veel technologische doorbraken geleid:

  • Met onze clean label-procestechnologie hebben we aangetoond dat zetmeel aangepast kan worden voor specifieke toepassingen in food- en non-foodproducten.
  • Door esterisatie te gebruiken, kunnen we de bio-afbreekbaarheid en eigenschappen van cellulose controleren.
  • Met enzymatische functionalisatie kunnen we pectine op maat gesneden eigenschappen meegeven voor toepassingen als vaatwassers of producten van leer.
  • We hebben verschillende non-foodtoepassingen ontwikkeld voor eiwitfracties in leer, lijm en coatings.
  • We hebben gepatenteerde technologieën ontwikkeld voor het toepassen van lignine als vervanger van bitumen in bioasfalt.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.