Scheiden en zuiveren

Watertechnologie voor landbouw, voedings- en procesindustrie

Bedrijven in land- en tuinbouw, voedingsmiddelenindustrie en procesindustrie ervaren problemen met de waterkwaliteit bij het sluiten van water- en nutriëntenkrinlopen. Wageningen Food & Biobased Research zet innovatieve technologie in om proces- en koelwater te zuiveren en hergebruiken en waardevolle nutriënten terug te winnen. Op basis van onze expertise en onderzoeksresultaten ontwerpen we samen met de klant een optimaal proces, met de beste combinatie van bestaande en nieuwe technieken.

Fysisch-chemische waterbehandeling

Om waardevolle nutriënten terug te kunnen winnen, zouten en vervuilende stoffen te verwijderen en het water te desinfecteren, bieden we een combinatie van technologieën. Deze fysisch-chemische waterbehandeling varieert van (elektro)membraantechnologie, adsorptie en extractie tot geavanceerde oxidatie. Onze expertise vullen we aan met kennis van algemene procestechnologie: we onderzoeken de kansen om onze watertechnologie in te zetten in bestaande processen, evalueren de technische en economische haalbaarheid en helpen bedrijven met opschaling en implementatie.

Waterkringlopen: van gewas tot procesindustrie

De kracht van Wageningen Food & Biobased Research is dat we, als onderdeel van Wageningen University & Research, sterk geworteld zijn in het agrofooddomein. Daardoor kennen we de technische behoeften van bedrijven in de sector en kunnen we relatief eenvoudig nieuwe technologieën succesvol combineren en uitbouwen tot kosteneffectieve oplossingen. In samenwerking met Wageningen University investeren we in fundamenteel onderzoek naar elektrochemische watertechnologie. Diverse patenten die in de praktijk worden toegepast, zijn daar het resultaat van:

Geinteresseerd in de mogelijkheden?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek: