Bio2HighTex/Wastexcel: nieuwe oplossingen voor de textielketen

Project

Bio2HighTex/Wastexcel: nieuwe oplossingen voor de textielketen

In het regionale project “Bio2HighTex” werkt Wageningen Food & Biobased Research samen met partners uit de textielketen aan mogelijkheden om het gebruik van fossiele grondstoffen (aardolie) terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren. Dankzij deze samenwerking kunnen producten op basis van natuurvezels en/of gerecyclede vezels– zoals confectie, geotextielen en bouwmaterialen – ontwikkeld worden. Dit project levert kansen op voor de regionale economie in Oost-Nederland.

In de EU wordt jaarlijks meer dan 6 miljoen ton textiel afgedankt. Hoewel voor textiel op basis van mono-materialen recycling technologieën beschikbaar zijn, is het recyclen van textiel op basis van gemengde materialen nog een uitdaging. In 2016 heeft WUR een verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor hergebruik van textielafval voor de productie van nieuwe grondstoffen, bij voorkeur voor hergebruik in textielproductie. Uit deze verkenning bleek het grote maatschappelijke belang om een beter, hoogwaardiger alternatief te vinden voor de huidige verwerking van het textielafval en mogelijke productie van meer duurzame textiel.

Uniek aan het project Bio2HighTex is dat de werelden van agrovezelgrondstoffen (hennep en vlas) en high-tech textieltechnologie samenkomen en elkaar versterken met als doel nieuwe, duurzame materialen te ontwikkelen.

Bio2HighTex

Wageningen Food & Biobased Research zet in dit project haar kennis en expertise over de productie en verwerking van vezelgrondstoffen zoals hennep en vlas in. Deze kennis is nodig om de grondstoffen geschikt te maken voor industriële toepassing in textiel en bouwmaterialen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van de recycling van gemengde textielen, zoals spijkerbroeken of t-shirts, die samengesteld zijn uit synthetische polymeren en cellulose. De technologische mogelijkheden om tot een volledige grondstof hergebruik te kunnen komen, worden geïdentificeerd op basis van een analyse van de huidige stand van zaken (literatuur en patenten). Doel van het project is de monomeren terug te winnen samen met een herbruikbare cellulose grondstof. Deze grondstoffen zijn opnieuw inzetbaar in nieuwe producten. Inmiddels zijn de eerste verkennende experimenten gedaan. Op basis hiervan wordt een uitgebreider onderzoek naar de mogelijkheden van extractie van synthetische polymeren uit gemengde textielen uitgevoerd.

Voor dit project is een EFRO-subsidie van 2 miljoen euro toegekend.