AF-EU-16008 REFRESH

Project

REFRESH: vermindering van voedselverspilling

REFRESH is een EU-programma voor onderzoek en innovatie dat wordt gefinancierd door het Horizon 20202015-programma van de Europese Unie (EC nr. 641933). Het REFRESH-project wil een bijdrage leveren aan de realisatie van 30% minder voedselverspilling in Europa in 2025 en het maximaliseren van de waarde van onvermijdbaar voedselafval en verpakkingsmaterialen. Er wordt een integraal ‘actiekader’ (Framework for Action) ontwikkeld op basis van strategische overeenkomsten voor de gehele leveringsketen om zo te komen tot een duurzamer en veiliger Europees voedselsysteem waarvan economie, milieu en maatschappij in Europa de vruchten plukken (H2020 / EC Circular Economy Package).

Het doel van Wageningen Food & Biobased Research binnen REFRESH is het mogelijk maken van actie binnen resourcesystemen van voedsel en biomassa om hiermee een brug te slaan tussen wetenschap en impact. Toegepast onderzoek naar consumentinzichten, ketenbeheer en valorisatie van voedsel en verpakkingsmaterialen zullen een bijdrage leveren aan duurzame veranderingen van het voedselsysteem en leiden tot een verbetering van onze gegevensanalyse en modellingexpertise en onze strategische positie binnen sterke netwerken van relevante belanghebbenden in Europa.

Via de actiekaders van REFRESH streeft Wageningen Food & Biobased Research ernaar innovatiepartner voor duurzame groei te worden en daarbij samen te werken met frontrunners, innovatieve MKB’ers en industriële en maatschappelijke partners. Wageningen Food & Biobased Research is de coördinator van het REFRESH-project en positioneert Nederland daarmee als een van de vier pilotlanden binnen het project.

REFRESH Conferentie 2019: Fresh ideas to reduce food waste and valorise surplus food

Tijdens de laatste REFRESH conferentie op 10 mei 2019 presenteren wij de projectresultaten en sporen we bedrijven, overheden, onderzoekers, sociale innovatoren en het maatschappelijk middenveld aan tot verdere actie voor vermindering van voedselverspilling in de EU. Voorafgaand aan de conferentie, op 9 mei 2019 vinden diverse excursies en evenementen plaats met voedselverspilling innovators uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in de omgeving van Barcelona.

Kijk hier voor meer informatie over de conferentie en de projectresultaten

Download de simulatietool

In deze demo wordt op eenvoudige wijze getoond hoe kleine veranderingen een groot effect op voedselverspilling kunnen hebben. Ook is te zien welke invloed het gedrag van consumenten op voedselverspilling heeft. U kunt scenario's uittesten en de beste oplossing voor uw bedrijf kiezen. Wilt u weten hoe simulatie uw bedrijf kan helpen verspilling te voorkomen? Neem dan contact op met onze expert.

Publicaties