Biobased chemicaliën: dé oplossing voor een CO2-arme industrie

Biobased chemicaliën zijn onmisbaar als de chemische industrie de CO2-doelstellingen van Parijs in 2050 wil halen. Wat is in de transitie van ‘fossiel’ naar ‘biobased’ de beste strategie?

  • pod-shutterstock_10051594industrie_fabriek.jpgWageningen Food & Biobased Research werkt samen met de agrifood sector en de chemische industrie aan duurzame alternatieven voor bestaande chemicaliën en eindproducten die daarop gebaseerd zijn. Als vervangers van fossiele chemicaliën kunnen biobased chemicalïen de CO2-voetafdruk van de chemische industrie flink verlagen. Onze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Voor alle basischemicaliën zijn biobased alternatieven te maken. Dit kunnen zogenaamde drop in producten zijn (zelfde structuur als huidige petrochemicaliën) maar ook nieuwe chemicaliën met nieuwe eigenschappen. ‘Drop-in-chemicaliën’ worden bij voorkeur alleen gebruikt voor producten met een lange levensduur die niet in het milieu terechtkomen.
  • Er is grote behoefte aan nieuwe biobased chemicaliën waarmee de industrie nieuwe duurzame producten kan maken (non-drop-in-chemicaliën). Denk bijvoorbeeld aan afbreekbare verpakkingen, smeermiddelen of personal care producten die geen schade veroorzaken aan het milieu en milieuvriendelijke alternatieven voor petrochemisch gebaseerde “zeer zorgwekkende stoffen” die vermeend of aantoonbaar schadelijk zijn voor mens en milieu.
  • Een duurzame chemische industrie is alleen realistisch als ten minste 50% van alle biobased chemicaliën straks als bouwstenen voor nieuwe duurzame eindproducten worden gebruikt.
  • De algehele prestatie van de nieuwe producten moet minstens net zo goed zijn als die van huidige producten.

Wageningen Food & Biobased Research wil de komende jaren veel onderzoek blijven doen naar de ontwikkeling van biobased chemicaliën. Chemicaliën die niet alleen duurzaam zijn geproduceerd, maar die nieuwe duurzame producten ook betere functionele eigenschappen bieden dan chemicaliën uit aardolie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van bedrijven.