Project

Non-food toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage

​In bietenpulp zitten enkele zeer waardevolle grondstoffen die goed te verwaarden zijn. Dat bleek al uit eerder lab-onderzoek. In dit vervolgonderzoek kijken Wageningen Food & Biobased Research, Cosun, Dalli de Klok en Smit & Zoon naar een verdere opschaling van de resultaten. Bietenpulp als ingrediënt voor vaatwasmiddelen en leerindustrie.

Vaatwasmiddelen

Pectine uit suikerbietenpulp heeft eigenschappen waardoor het een unieke grondstof is die goed bruikbaar is in vaatwasmiddelen. De pectines dienen als functionele vervangers van niet afbreekbare polymeren in vaatwasmiddelen. Daarmee zijn deze producten milieuvriendelijker. Het aandeel biobased ingrediënten in vaatwasmiddelen is zo hoger en het product is makkelijker afbreekbaar. "In onze transitie naar meer duurzaam, zijn deze vindingen heel belangrijk", zegt Robbert de Boer hoofd productontwikkeling bij Dalli de Klok. "We wilden af van niet afbreekbare polymeren, dat lijkt gelukt."

Leerindustrie

Ook in de leerindustrie zijn de pectines een duurzaam alternatief voor op olie gebaseerde chemie. Zo zijn ze heel bruikbaar in het natte productieproces aan het eind. Ze kunnen bijvoorbeeld de kleurintensiteit beïnvloeden. "Door de producten op basis van pectine te gebruiken verduurzamen we de keten. De milieubelasting is er een stuk door verminderd", zegt Yujie Ma, senior scientist en platformleider voor bio-based chemicaliën bij Smit & Zoon.

Cosun

Voor Cosun is samenwerking met andere industrieën heel interessant. "De pulp is er al, maar als we de duurzame componenten naar meerdere bedrijven kunnen afzetten, dan betekent dat voor ons een uitbreiding naar meerdere toepassingen en markten. En datgene wat we erop verdienen, dat komt onze coöperatie-leden ten goede", zegt Harry Raaijmakers, verantwoordelijk voor chemische competentie binnen Cosun R&D. "We willen graag investeren in een proeffabriek, dat voorstel ligt ook op tafel. Dit doen we alleen als er voldoende onderbouwing is voor volume en potentie van het product. En zulke besluiten vergen een goede onderbouwing van de business case. Dit project oogt interessant genoeg om daarmee verder te gaan."

Win-win in het kwadraat

"Dat was het mooie aan dit project", vertelt Ben van den Broek, projectleider namens Wageningen Food & Biobased Research. "Heel uiteenlopende industrieën komen in dit project samen. Het grote voordeel daarvan is dat de verschillende partijen heel open naar elkaar kunnen zijn, informatie kunnen delen en zo van elkaar leren. Dat is win-win in het kwadraat." De samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research wordt door de commerciële partijen als heel waardevol ervaren. "Ze hebben een heleboel achtergrondkennis, die soms bijna achteloos wordt ingebracht. Juist dat kennisnetwerk kan een onderzoeksproject verder helpen", zegt De Boer. Ma: "Wij willen heel veel weten, maar kunnen bepaalde dingen niet meten. Dat kan Wageningen dan weer wel, dus ze zijn echt van toegevoegde waarde." Raaijmakers: "Wageningen Food & Biobased Research brengt door hun uitgebreide netwerk vraag en aanbod bij elkaar."

Publicaties