Voedselverspilling verminderen

Wie minder voedsel verspilt, maakt efficiënter gebruik van grondstoffen. Dat levert duurzaamheidswinst en kostenbesparingen op. Steeds meer bedrijven, overheden en instituties werken daarom aan reductie van voedselverspilling in de keten. Wageningen University & Research helpt hen, via een integrale ketenaanpak, te komen tot een strategie die werkt.

Voedselverspilling in de keten

'Waar treedt voedselverspilling vooral op in de keten?', 'Hoe kan ik deze reststroom hoogwaardig verwerken?' en 'Hoe krijg ik de consument zo ver dat hij minder weggooit?' Bedrijven, overheden en instituties die voedselverspilling willen verminderen, lopen tegen nogal wat vragen aan. Wageningen University & Research geeft hen inzicht in de omvang en aard van het probleem en komt met concrete aanknopingspunten voor verbetering. Die gaan bijvoorbeeld over de inrichting en organisatie van de keten, de verwerking en vermarkting van reststromen of het realiseren van gedragsverandering bij de consument. Ook bouwen wij (internationale) consortia waarin ketenpartners elkaar versterken.

Integrale ketenaanpak

Wij zijn in staat door de hele keten verbeteringen te realiseren, doordat we slimme verbindingen tussen vakgebieden leggen. Onze expertise is breed en loopt uiteen van duurzaam gebruik van grondstoffen en verwaarding van reststromen tot naoogsttechnologie, verslogistiek, consumentenperceptie en sociale innovatie. De komende jaren komen daar nieuwe expertisegebieden bij, zoals de ontwikkeling van hoogwaardige toepassingen uit grondstoffen die nu nog verwerkt worden als afval. Denk hierbij aan de omzetting tot veevoer en aan bioraffinage: extractie van waardevolle componenten voor industriële en farmaceutische toepassingen.

Reductie voedselverspilling

Als specialist in duurzame voedselketens neemt Wageningen University & Research een voortrekkersrol en zetten wij voedselverspilling op de politieke en publieke agenda. Wij zijn er van overtuigd dat er wereldwijd volop kansen liggen om voedselverspilling aan te pakken. Een reductie met 50% is op termijn haalbaar, mits overheden, fabrikanten, retailers, cateraars en instellingen de handen ineen slaan – lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Ook de consument moet betrokken worden in het traject.