Voedselverspilling verminderen

Wie minder voedsel verspilt, maakt efficiënter gebruik van grondstoffen. Dat levert duurzaamheidswinst en kostenbesparingen op. Steeds meer bedrijven, overheden en instituties werken daarom aan reductie van voedselverspilling in de keten. Wageningen University & Research helpt hen, via een integrale ketenaanpak, te komen tot een strategie die werkt.

  • Voedselverspilling verminderen

Voedselverspilling in de keten

'Waar treedt voedselverspilling vooral op in de keten?', 'Hoe kan ik deze reststroom hoogwaardig verwerken?' en 'Hoe krijg ik de consument zo ver dat hij minder weggooit?' Bedrijven, overheden en instituties die voedselverspilling willen verminderen, lopen tegen nogal wat vragen aan. Wageningen University & Research geeft hen inzicht in de omvang en aard van het probleem en komt met concrete aanknopingspunten voor verbetering. Die gaan bijvoorbeeld over de inrichting en organisatie van de keten, de verwerking en vermarkten van reststromen of het realiseren van gedragsverandering bij de consument. Ook bouwen wij (internationale) consortia waarin ketenpartners elkaar versterken.

Als specialist in duurzame voedselketens neemt Wageningen University & Research een voortrekkersrol en zetten wij voedselverspilling op de politieke en publieke agenda. Wij zijn er van overtuigd dat er wereldwijd volop kansen liggen om voedselverspilling aan te pakken. Een reductie met 50% is op termijn haalbaar, mits overheden, fabrikanten, retailers, cateraars en instellingen de handen ineen slaan – lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Ook de consument moet betrokken worden in het traject.