Model van een molecuul

Biobased chemicaliën en brandstoffen

Klimaatverandering en de uitputting van fossiele grondstoffen zijn de belangrijkste drijfveren voor de ontwikkeling van een meer biobased maatschappij. Wageningen Food & Biobased Research helpt de industrie om biobased chemicaliën en brandstoffen te produceren, zodat zij hun CO2-voetafdruk kunnen verlagen. Door middel van chemo- of biokatalyse en fermentatietechnologie zetten we biomassa om in biobased bouwstenen, zoals bioaromaten op basis van koolhydraat en lignine, alcoholen en zuren. Via groene chemie worden biopolymeren gemodificeerd voor de ontwikkeling van een scala aan producten.

CO2-voetafdruk

De industrie is altijd op zoek naar technologieën waarmee zij hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen. Het is ons doel om hieraan bij te dragen door biobased chemicaliën te ontwikkelen die fossiele grondstoffen in producten als wasmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging en waterzuivering, smeer- en oplosmiddelen, verfproducten en coatings kunnen vervangen.

Daarnaast worden ze gebruikt als voorlopers van biobased brandstoffen en als bouwstenen voor polymeermaterialen in de verpakkingsindustrie, elektronicasector en de automotive industrie. Biobased chemicaliën kunnen bovendien mogelijk ter vervanging dienen van petrochemicaliën die een risico voor de gezondheid kunnen zijn. 

We ondersteunen de industrie in de ontwikkeling van bio- of chemokatalyse en fermentatietechnologie voor de productie van biobased chemicaliën en helpen hen de chemicaliën te evalueren binnen het bedoelde toepassingsdomein.

Veilige en meer hoogwaardige producten uit biobased chemicaliën

Biobased chemicaliën of vloeibare brandstoffen bieden nieuwe, meer hoogwaardige mogelijkheden voor hoofdstromen, zijstromen en afvalstromen in landbouw en bosbouw en voor verwerkers van (gemeentelijk) afval. Bovendien bieden biobased chemicaliën de industrie en eindgebruikers producten met betere prestaties en een kleinere ecologische voetafdruk:

  • Biobased chemicaliën kunnen worden gebruikt als bouwstenen voor de synthese van bioplastics of materialen als coatings, verfproducten of kleefstoffen. Ook kunnen ze eventueel dienen als vervanging voor zeer zorgwekkende chemicaliën zoals ftalaathoudende weekmakers of toxische vluchtige organische oplosmiddelen als N-methylpyrrolidon of tolueen. Voor alle koolstof gebaseerde basischemicaliën zijn biobased alternatieven te maken. Dit kunnen zogenaamde drop in producten zijn (zelfde structuur als huidige petrochemicaliën) maar ook nieuwe chemicaliën met nieuwe eigenschappen. ‘Drop-in-chemicaliën’ worden bij voorkeur alleen gebruikt voor producten met een lange levensduur die niet in het milieu terechtkomen.
  • Biobased aromaten op basis van koolhydraat of lignine zijn uitermate belangrijk voor de hele chemische industrie en eindgebruikers aangezien ongeveer 40% van alle huidige chemicaliën op basis van fossiele olie aromatisch zijn.
  • De modificatie van biopolymeren in overeenstemming met de principes van groene chemie resulteert in een scala aan producten voor thuisgebruik en producten voor persoonlijke verzorging, industriële schoonmaak, waterzuivering of zelfs als voedingsingrediënten.