Model van een molecuul

Biobased chemicaliën

Chemicaliën worden gebruikt in tal van toepassingen variërend van materialen tot medicijnen, en nu nog vaak gemaakt op basis van fossiele grondstoffen. Biobased chemicaliën maken we op basis van hernieuwbare biomassa componenten. Wageningen Food & Biobased Research heeft jarenlange ervaring met onderzoek naar biobased chemicaliën. We ontwikkelen conversiemethoden en mogelijke toepassingen voor biobased chemicaliën, in samenwerking met (inter)nationale opdrachtgevers.

Biobased chemicaliën bieden een duurzaam alternatief voor chemicaliën gebaseerd op fossiele grondstoffen.  Deze uit biomassa ontwikkelde chemicaliën kunnen qua structuur identiek zijn aan bestaande chemicaliën (zogenaamde “drop-in” chemicaliën) of nieuwe structuren met nieuwe mogelijkheden bieden.

Mogelijkheden voor biobased chemicaliën

Biobased chemicaliën ontwikkelen we op basis van allerlei biomassa componenten, zoals koolhydraten, vetten en oliën, lignine en eiwitten. Wageningen Food & Biobased Research doet onderzoek naar deze biomassacomponenten. We ontwikkelen verschillende voorbereidingstechnieken en scheidingtechnologieën om de gewenste componenten uit biomassa te isoleren. Ook werken we aan conversietechnieken om deze componenten in te zetten in biobased chemicaliën. Biobased chemicaliën worden gebruikt voor producten als bioplastics, lijmen en coatings maar ook als specialty- of fijnchemicalie en farmaceutisch intermediair.

Voorbeelden van biobased chemicaliën die we ontwikkelen zijn:

  • Alcoholen en zuren (biotechnologische productie van onder meer melkzuur, butanol en isopropanol)
  • Bio-waterstof
  • Diolen en dizuren (chemo-en biokatalytische productie van onder meer furaandicarbonzuur en isosorbide/isoidide, en derivaten daarvan)
  • Monomeren voor radicaalpolymerisatie (met name acrylzuur, itaconzuur  en methacrylzuur)
  • Bioaromaten op basis van lignine, koolhydraten en aminozuren
  • Vetzuurderivaten uit verschillende bronnen (waaronder microalgen)
  • Fijnchemicaliën zoals peptiden en glycosamine glycanen

Onze expertise

De interesse in biobased chemicaliën neemt snel toe. Bedrijven in de agro-food en chemische sector zien een toenemend belang in de ontwikkeling van duurzame, biobased chemicaliën en materialen. Wageningen Food & Biobased werkt samen met internationale bedrijven en midden- en kleinbedrijven (MKB) in bilaterale projecten. Daarnaast werken we binnen Nederland en de Europese Unie met andere kennisinstellingen en bedrijven samen in allerlei onderzoeksprogramma’s (zoals BE-BASIC, CATCHBIO en het BPM programma). Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt internationale opdrachtgevers met kennis en advies over syntheseroutes naar, en toepassingen van biobased chemicaliën. In onze laboratoria zijn de nieuwste benodigde apparatuur, zoals fermentoren en hoge drukreactoren, aanwezig. Dit stelt ons in staat stelt om industrieel realistische nieuwe (bio)-chemische processen specifiek voor biomassa te ontwikkelen en te adviseren over industriële productie.