Ketenontwerp: van biomassa tot eindproduct

Wageningen Food & Biobased Research heeft jarenlange ervaring met onderzoek en projecten op het gebied van ketenontwerp voor de biobased economy. Wij kijken niet alleen vanuit de aanbodzijde van biomassa en de mogelijke technologieën, maar juist ook vanuit de marktvraag naar biobased producten en de biomassaketen.

Brede kennis over biomassaketens

Biomassa moet niet alleen geproduceerd en verwerkt worden, maar ook omgezet in producten waar de markt om vraagt. Uniek aan het werk van Wageningen Food & Biobased Research is de brede kennis die we hebben opgebouwd over verschillende biomassaketens en hun toepassing in de biobased economy. Onze aanpak brengt kennis over biomassabeschikbaarheid, eigenschappen van biomassa, logistiek, voorbehandeling, duurzaamheid, conversietechnologie en economie samen. Vanuit deze integrale benadering kunnen we innovatieve ketens voor de biobased economy ontwerpen en analyseren. In de afgelopen jaren hebben wij een bijdrage geleverd aan een breed scala van projecten voor zowel het bedrijfsleven als overheden.

Van kennis naar oplossing

De kennis over biomassa, bioraffinage en de biobased economy ontwikkelt zich in razendsnel tempo. Voor veel partijen is het moeilijk om overzicht te houden over deze kennis en de toepassing daarvan. Wij gebruiken onze wetenschappelijke kennis en resultaten binnen projecten om praktische oplossingen te vinden voor bedrijven en overheden, met oog voor haalbaarheid. Deze oplossingen vertalen we desgewenst ook naar beleid en het ontwerp van duurzame ketens, van productie tot eindgebruik. Onze onafhankelijke positie geeft het advies een speciale meerwaarde, waarbij we samenwerken met partijen binnen en buiten Wageningen University & Research.

Voorbeeldprojecten