waterzuivering

Waterkringlopen sluiten met innovatieve waterbehandeling

Duurzame waterzuivering, waterschaarste opvangen en alternatieve waterbronnen inzetten zonder dat de waterkwaliteit daaronder leidt. Dit zijn belangrijke uitdagingen voor sectoren als de voedingsmiddelenindustrie en de land- en tuinbouw. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven waterkringlopen te sluiten dankzij slimme oplossingen voor waterbehandeling en ontzouting.

De behoefte van bedrijven om duurzamer om te gaan met water, groeit sterk. Zo wil de voedingsmiddelenindustrie duurzamer produceren en tegelijkertijd kosten besparen, onder andere door minder energie, water en grondstoffen te gebruiken. Een van de gevolgen van klimaatverandering is daarnaast dat er waterschaarste kan ontstaan en daar willen bedrijven op voorbereid zijn. Dit geldt sterk voor de land- en tuinbouw, die nu al kampt met waterschaarste en daarom alternatieve waterbronnen wil gebruiken en kringlopen wil sluiten. Omdat dit problemen met de waterkwaliteit veroorzaakt, zijn bedrijven op zoek naar efficiënte oplossingen voor waterbehandeling en waterzuivering, zoals ontzouting, desinfectie en verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen. 

Kringlopen sluiten

Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven met het sluiten van nutriëntenkringlopen en waterkringlopen. We ontwikkelen fysisch-chemische waterbehandelingstechnologie waarmee problemen met watertekort en waterkwaliteit worden opgelost. Daarbij richten we ons specifiek op verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen en zouten, desinfectie van pathogenen en het toevoegen van zuurstof aan water. Dankzij onze samenwerking met Wageningen University beschikken we over conceptuele en academische kennis, die wij vervolgens vertalen naar innovatieve praktijkoplossingen. Op gebieden als membraantechnologie, chromatografie, elektromembraanscheidingen, kristallisatie en drogen, is Wageningen Food & Biobased Research toonaangevend in de wereld.

Voorbeeldprojecten voedingsmiddelenindustrie

  • In het project Memstill hebben we samen met de levensmiddelenindustrie aangetoond dat het energieverbruik fors minder kan door restwarmte in te zetten voor de productie van proceswater of voor het concentreren van producten met membraandestillatie.
  • In het TKI-project Save en Safe water werken we aan het duurzaam en veilig irrigeren en wassen en snijden van versgroentegewassen. Dit doen we door irrigatiewater en waswater te desinfecteren met ozon, UV en membraanfiltratie.

Voorbeeldprojecten land- en tuinbouw

  • Met onderzoek naar innovatieve technieken zoals toepassing van elektrodialyse in de tuinbouw hebben we laten zien dat de waterkringloop gesloten kan worden, nutriënten behouden blijven en emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu voorkomen worden. Voorbeelden zijn het project EU RESFOOD en het TKI-project Nooit Meer Spuiten.

Industrie

Bent u bijvoorbeeld werkzaam bij een voedingsmiddelenbedrijf of een chemiebedrijf? En bent u verantwoordelijk voor duurzaam ondernemen, milieuvergunningen, water- en productkwaliteit en energieprestatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Land- en tuinbouw

Bent u ondernemer in de land- en tuinbouw en wilt u uw bedrijf minder afhankelijk maken van de huidige watervoorziening? Dan komen we graag met u in contact.