Bewaartechnieken

Bewaartechnieken

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt hoe de samenstelling van biomassa verandert in de tijd, en op welke manier we deze verandering kunnen sturen met succesvolle bewaartechnieken.

De samenstelling van biomassa wisselt zowel per jaar als door het jaar heen en kan snel na de oogst veranderen. Met verschillende bewaartechnieken kunnen we de houdbaarheid van biomassa beïnvloeden.

Inkuilen en drogen

Bekende bewaartechnieken voor biomassa zijn inkuilen en drogen. Bij inkuilen verlagen we de pH-waarde van de biomassa, waardoor een aantal componenten hun functionaliteit verliezen of afgebroken worden. Bij drogen vinden onomkeerbare veranderingen plaats, waardoor bijvoorbeeld het afscheiden van componenten uit de plantensappen niet meer mogelijk is.  Andere bewaartechnieken die we veel toepassen op voedingsmiddelen, zoals invriezen of opslag na pasteurisatie/sterilisatie, zijn helaas vaak te kostbaar voor biomassa.

Oogst en houdbaarheid

Biomassa heeft niet dezelfde beschikbaarheids- en houdbaarheidskenmerken als fossiele grondstoffen. Het bewaren van biomassagrondstoffen en het bewaren van de tussen- en eindproducten levert specifieke uitdagingen op. Daarom zijn nieuwe mogelijkheden om biomassa te bewaren, maar ook oogsttijdstip en oogstmethode van groot belang voor de biobased economy. Wanneer we biomassa niet direct na de oogst hoeven te verwerken, is het mogelijk om een bioraffinageproces behalve tijdens het oogstseizoen ook in andere jaargetijden uit te voeren.  

Bewaartechniek als onderdeel proces

Wageningen Food & Biobased Research ziet bewaartechnieken als een belangrijk onderdeel van het bioraffinageproces. Naast het conserveren van bepaalde eigenschappen tijdens de bewaarperiode kunnen we met bewaartechnieken specifieke omzettingen initiëren. De techniek maken we zo onderdeel van het proces. Een voorbeeld van zo’n toepassing is het toevoegen van enzymen en/of zuren aan het inkuilproces om groene gewassen voor te ontsluiten of te verwerken tot stabiele halffabricaten.  Ook kunnen we bijvoorbeeld energiegewassen optimaliseren door het gewas zo droog mogelijk te oogsten op het moment dat de hoeveelheid vervuiling minimaal is. Samen met klanten of samenwerkingspartners bepalen we welke bewaartechniek geschikt en gewenst is voor de specifieke biomassa als onderdeel van het bioraffinageproces.