Milde procestechnologie

Milde procestechnologie

Wageningen Food & Biobased Research werkt aan toepassingen waarmee we de oorspronkelijke kwaliteit van reststromen beter kunnen behouden, zoals milde procestechnologie. Zo zijn de reststromen niet alleen voor voeding en veevoer maar ook voor andere, hoogwaardige producten te benutten.

Verlies van kwaliteit en functionaliteit

Bij voedselproductie letten we vooral op efficiënte vervaardiging van het hoofdproduct. Reststromen, zoals bietenloof en groente- en fruitresten worden nu vooral benut als veevoer. Deze reststromen zijn in hun huidige vorm niet erg geschikt voor duurzame toepassingen, zoals biobased producten. Door de intensieve processen waarmee de reststromen behandeld worden (denk aan hoge temperaturen en sterke chemische omstandigheden) gaat een groot deel van de natuurlijke kwaliteit verloren. Zonde, want deze reststromen verliezen daarmee ook hun functionaliteit voor alternatieve toepassingen.

Naar hoogwaardige producten

Wageningen Food & Biobased Research ziet het belang van het behoud van de kwaliteit van reststromen voor hoogwaardige producten, zoals biopolymeren, vezels voor voeding of bijvoorbeeld papier en mineralen. Met milde procestechnologieën kunnen we het kwaliteitsverlies beperken. Deze technologieën werken bij milde temperaturen en met beperkte hoeveelheden hulpstoffen. Daardoor worden de moleculen minder aangetast dan met de intensieve processen die men nu vaak gebruikt en die werken bij hoge temperaturen of met hoge concentraties hulpstoffen. Ook kunnen we milde processen inzetten voor het verbeteren van houdbaarheid van de biomassa, zonder de kwaliteit en bruikbaarheid aan te tasten. Hiermee kunnen we reststromen praktisch beschikbaar maken voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen.