Ontwikkelen en opzetten van methoden, modellen en databases

Ontwikkelen en opzetten van methoden, modellen en databases

Wageningen Food & Biobased Research heeft in de loop der jaren diverse methoden, modellen en databases ontwikkeld die het ontwerpproces van duurzame biomassaketens ondersteunen.

Gevolgen en effecten beoordelen

Het voordeel van een methodische, modelmatige aanpak is dat we de gevolgen en effecten van een specifiek alternatief voor een biomassaketen van te voren goed kunnen beoordelen. Databases met  bestaande gegevens kunnen zo’n analyse onderbouwen. Wageningen Food & Biobased Research gebruikt methodes voor de beoordeling van biomassaketens die rekening houden met praktische haalbaarheid en gevolgen op regionaal niveau. Daarnaast gebruiken we een logistiek optimalisatiemodel (optimalisatie van het proces) en een zeer uitgebreide database over biomassabeschikbaarheid.

Ondersteuning beslissings- en communicatieproces

Methoden, modellen en databases die Wageningen Food & Biobased Research inzet voor het ontwerp van duurzame biomassaketens bieden een handvat om managers en/of beleidsmakers te adviseren. Zo kunnen we beslissingen over de invoering van duurzame ketens ondersteunen. Onze methoden, modellen en databases geven bijvoorbeeld inzicht in ruimtelijke, milieu en economische gevolgen. Ook ondersteunen ze het communicatieproces met interne en externe partijen.