sustainable and circular textile materials

Duurzame en circulaire textielmaterialen

Om de CO2-voetafdruk te verminderen en het gebruik van fossiele hulpbronnen te minimaliseren, richten beleidsmakers en de textielindustrie zich op de ontwikkeling van bio-based en circulaire materialen. Bij Wageningen Food & Bio-based Research ontwikkelen we betaalbare materialen uit hernieuwbare en biologische bronnen, met circulaire eigenschappen die ook aan alle functionele en esthetische gebruikerseisen voldoen.

Fossielvrije stoffen in 2050

In onze visie kunnen textielproducten in 2050 fossielvrij zijn. Om dit mogelijk te maken moet de textielindustrie overschakelen op bio-based koolstof als hulpbron voor textielmaterialen.

Fossielvrije textielconsumptie vereist de combinatie van vier deel-doelstellingen:

  • het terugdringen van het gebruik van nieuwe materialen door hergebruik en recycling (en ontwerp dat dit mogelijk maakt);
  • het mogelijk maken van een algemene vermindering van het gewichtsverbruik (vooral in ontwikkelde landen);
  • een volledige overstap van fossiele vezels, toevoegingen en verwerkingsstoffen naar bio-based bronnen;
  • een verschuiving van alle productieprocessen naar niet-fossiele energiebronnen (hoofdzakelijk van benzine en gas naar elektriciteit).

We gebruiken onze kennis- en laboratoriumfaciliteiten om biomassa om te zetten in natuurlijke vezels en (bouwstenen voor) polymeren. Daarnaast helpen we klanten bij het selecteren en verkrijgen van de juiste bio-based grondstoffen, het opschalen van de productie en de geschikte toepassing van materialen.

Van katoen en natuurlijke vezels tot polymeren en polycondensatievezels

Er zijn veel manieren waarop we kunnen helpen de textielproductie duurzamer te maken:

  • We helpen boeren, landbouwregio's en producenten bij het standaardiseren en opschalen van duurzame teelt- en verwerkingsmethoden voor waardevolle katoen en bio-based vezels zoals vlas, hennep en viscose. Dit omvat de valorisatie van landbouw- en voedselwaterstromen naar textiel.
  • We helpen bij de ontwikkeling van bio-based bouwstenen of geregenereerde vezels voor de productie van polyester en polyamide uit afval. Hiervoor is grote belangstelling vanuit de chemische en polymeerindustrie, grote textielgebruikers, merkeigenaren en recyclingbedrijven.
  • We helpen beleidsmakers en brancheverenigingen bij het ontwerpen en implementeren van circulaire beleidsregels voor productontwerp, inkoopstrategie├źn, hergebruik en recycling. Voor producten met een korte levensduur moet volledige recycling een voorwaarde zijn, terwijl andere producten moeten worden ontworpen voor de langst mogelijke levensduur. Daarnaast helpen we (groepen) bedrijven bij het maken van een circulair textielproduct en het selecteren van de best toepasbare en betaalbare circulaire en bio-based grondstoffen.

Lees meer over Duurzame en circulaire textielmaterialen