Potjes met groente op een schap in de supermarkt

Duurzame voedselketens

De wereldbevolking telt in 2050 negen miljard inwoners, twee miljard meer dan in 2014. Met de toenemende welvaart in opkomende landen neemt de vraag naar voedsel verder toe. Willen we voedselzekerheid op duurzame wijze garanderen, dan moeten we efficiënter omgaan met grondstoffen en energie, en voedselverspilling verminderen: nu gaat 25-30% van de voedingsmiddelen ergens in de keten verloren of wordt laagwaardig benut.

Ketengerichte aanpak

Het programma Duurzame voedselketens helpt de agrifoodsector via een multidisciplinaire, ketengerichte benadering flinke slagen te maken in een efficiënte inrichting en organisatie van de productie- en distributieketen. Wageningen Food & Biobased Research coördineert complexe projecten en bouwen internationale consortia. Ons programma heeft wereldwijd een naam opgebouwd in reductie van post-harvest verliezen en verbeteren van ketenefficiëntie.

Van verslogistiek tot kwaliteitsinspectie

Onze focus ligt op duurzame versketens, internationale verslogistiek en kwaliteitsinspectie - expertisegebieden die nauw met elkaar verbonden zijn. Alleen met kennis over de dynamiek van versketens, productkwaliteit en naoogsttechnologie kun je prestaties in de keten optimaliseren en duurzame ketens ontwerpen. Tevens maken kwaliteitsinspectie, kennismanagement en ICT het mogelijk om ketens nog efficiënter en responsiever te maken. Innovaties die wij samen met onze klanten gerealiseerd hebben, lopen uiteen van een  infrastructuur voor efficiënte distributie van versproducten tot een sensor chip die de dynamische houdbaarheid van voedingsmiddelen voorspelt (Pasteur sensor tag).