Geautoatiseerde kwaliteitsinspectie

Geautomatiseerde kwaliteitsinspectie

Bedrijven in de agrofoodsector willen groente- en fruitproducten van constante kwaliteit leveren. Het is niet eenvoudig om de kwaliteit objectief vast te stellen. Wageningen Food & Biobased Research is toonaangevend in de wereld met het ontwikkelen van technologische oplossingen voor geautomatiseerde visuele kwaliteitsinspectie van agro- en foodproducten door het inzetten van computer vision technieken en het toepassen van robotisering.

Computer vision en robotisering

Veel kwaliteitscriteria van agro- en foodproducten zijn met het menselijke oog niet waar te nemen. Onze oplossingen op gebied van computer vision en robotisering maken het mogelijk om tijdens het productieproces snel en objectief op kwaliteit te analyseren en vervolgens te sorteren. Zo hebben we voor diverse agro- en foodbedrijven geavanceerde technologie ontwikkeld voor 2D- en 3D-vorminspectie en objectieve kleurinspectie. Daarnaast ontwikkelen wij, door middel van hyperspectraalinspectie in het nabij-infraroodbereik (NIR), oplossingen voor het in kaart brengen van productafwijkingen.

Handling robotiseren

Producten als tomaten, paprika’s en appels hebben van nature een grote variëteit, waardoor het automatiseren van de handling niet eenvoudig is. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt geavanceerde methoden voor automatische beeldverwerking en robotisering. Hiermee kunnen bedrijven besparen op arbeidsintensief, duur en niet altijd even betrouwbaar handwerk.