Verslogistiek

Verslogistiek

Klanten binnen (inter)nationale agroketens hebben specifieke wensen en eisen met betrekking tot productkwaliteit, die ook nog eens aan veranderingen onderhevig zijn. Om de kwaliteit te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de totale keten adequaat en snel reageert. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven in de keten bij het optimaliseren van de verslogistiek.

Logistieke inrichting en productkwaliteit

Elke schakel in de logistieke keten heeft een grote invloed op de uiteindelijk eindprestatie van de keten. Een kwaliteitsgarantie is als individuele ketenschakel lastiger af te geven, dan wanneer de hele keten hetzelfde doel nastreeft. Daarnaast wordt een keten meer kosteneffectief en duurzaam door betere logistieke afstemming tussen de ketenschakels. Samen met individuele of meerdere ketenpartijen bepaalt Wageningen Food & Biobased Research welke factoren bij de logistieke inrichting van de keten van invloed zijn op de productkwaliteit. We kijken onder andere naar het fysieke transport, gebruikte verpakkingen, beschikbaarheid van product- en keteninformatie, kwaliteitscontrole punten, voorraden, de gehanteerde bestelsystemen.

Wageningen Food & Biobased Research heeft zowel logistieke kennis als kennis van het verse product. Door deze unieke combinatie zijn wij instaat de logistieke grondvorm van de keten te optimaliseren, bijvoorbeeld in de vorm van modalshift; het verplaatsen van transporten van weg naar rail of water.

Holistische aanpak

Onze klanten vragen om innovatieve en creatieve oplossingen binnen de verslogistiek. Wageningen Food & Biobased Research kijkt dan ook holistisch naar de totale logistieke agroketens. Zo bepalen we samen met de klant waar veranderingen in de individuele ketenschakels en tussen deze schakels het meest effectief zijn, zodat de eindconsument deze verbetering ook ervaart. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van nieuwe keteninrichtingen / logistieke grondvorm, optimaliseren van voorraden rekening houdend met de bederfelijkheid van het product, vraagvoorspellings- of ketensimultatiemodellen.

Voorbeeldprojecten