Nieuwe eiwitingrediënten

Alternatieve eiwitbronnen zijn nodig om te voldoen aan de sterk groeiende wereldwijde vraag naar eiwit. Wageningen Food & Biobased Research anticipeert hierop door nieuwe technologieën te ontwikkelen voor eiwitisolatie en gebruik in voedselproducten.

Door de groei van de wereldbevolking en de stijgende welvaart in veel delen van de wereld neemt de mondiale vraag naar eiwitten explosief toe. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt milde technologieën voor de productie van nieuwe eiwitingrediënten uit duurzame bronnen. Hiermee sluiten we aan op de behoefte van veel bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie naar duurzame eiwitingrediënten die functioneel zijn, een volwaardig nutritioneel profiel bezitten en economisch interessant zijn.

Eiwitisolatie

Onderzoek naar eiwitten uit nieuwe bronnen is één van de strategische speerpunten van Wageningen University & Research. We gebruiken grondstoffen als peulvruchten en oliezaden, maar ook nieuwe duurzame bronnen zoals insecten en algen en reststromen uit de levensmiddelen- en biobrandstofindustrie. Op basis van bioraffinage ontwikkelt Wageningen Food & Biobased Research technologieën om eiwitrijke fracties uit duurzame bronnen te isoleren. Vervolgens zetten wij deze fracties om tot volwaardige ingrediënten voor verwerking in voedselproducten. Het accent ligt daarbij op het behouden van de fysische en biologische functionaliteit (voedingswaarde) van de eiwitten. Dit doen we door componenten zo mild mogelijk te ontsluiten en te scheiden via natte of droge technieken. De nieuwe eiwitingrediënten zijn breed inzetbaar door hun emulgerende, gelerende en schuimvormende eigenschappen.

Textuur en nutritionele waarde

Wageningen Food & Biobased Research heeft veel kennis en ervaring van de functionaliteit van ingrediënten. Dit stelt ons in staat om heel gericht producten op basis van nieuwe eiwitingrediënten te ontwikkelen. De textuur van producten krijgt daarbij veel aandacht. Zo ontwikkelen we een nieuwe generatie vleesvervangers met vezelachtige structuren die de textuur van vlees goed benadert.

Het is voor voedingsbedrijven, in het bijzonder voor hen die voeding maken voor speciale doelgroepen zoals zuigelingen, ouderen of sporters, van belang dat eiwit van een goede kwaliteit is en blijft. Bij het vervangen van dierlijk door plantaardig eiwit kan de voedingswaarde van het product wijzigen. Daarnaast zal eiwitbeschadiging bij de procesvoering anders kunnen zijn. We ontwikkelen verteringsmodellen (in-vitro en in-vivo) die uitspraak doen over kwaliteit van eiwit in producten. Deze modellen zijn specifiek toegespitst op een doelgroep, bijvoorbeeld zuigelingen.

De kwaliteit van dierlijke en plantaardige eiwitten in voedingsmiddelen wordt hiermee inzichtelijk en geeft de mogelijkheid om via receptuur en technologie te sturen naar een optimaal eindproduct.

Projecten