ICT in voedingsonderzoek

ICT in voedingsonderzoek: informatie vinden, begrijpen en delen

Onderzoek levert grote hoeveelheden data op. Wageningen Food & Biobased Research biedt onderzoekers kennis en hulpmiddelen waarmee zij data en informatie snel kunnen vinden, begrijpen en delen.

Met de komst van internet en moderne onderzoekstechnieken is de hoeveelheid informatie die beschikbaar komt uit voedingsonderzoek verveelvoudigd. Denk bijvoorbeeld aan wat geautomatiseerde metingen en de ontwikkeling van uiteenlopende sensoren teweeg hebben gebracht. Nadeel is dat gegevens vaak verspreid zijn over meerdere bronnen en op verschillende manieren worden opgeslagen. Kennis wordt hierdoor niet optimaal gebruikt.

Wageningen Food & Biobased Research helpt voedingsonderzoekers in het bedrijfsleven en in onderzoeksorganisaties hun data zo te organiseren dat zij informatie snel kunnen vinden en interpreteren, en hun kennis kunnen delen met directe collega’s, vakgenoten en samenwerkingspartners. Dit levert aanzienlijke besparingen op in tijd en geld en vergroot de toegevoegde waarde van onderzoek: mensen halen meer inzichten uit de kennis die vergaard is en werken beter samen. Onderzoeksresultaten worden bovendien sneller vertaald naar innovaties. De organisatie haalt dus meer uit zijn investeringen in R&D. Bovendien wordt de transparantie en traceerbaarheid van onderzoek gewaarborgd.

Semantiek maakt data bruikbaar

Wageningen Food & Biobased Research heeft ruim tien jaar ervaring met semantiek en e-science ter ondersteuning van onderzoeksprocessen. Wij vertalen onze kennis van ICT naar gebruiksvriendelijke toepassingen in de agrifood-sector. Wij ontwikkelen modellen voor werkprocessen waarmee onderzoekers data in de juiste context kunnen plaatsen, bijvoorbeeld in het licht van een bepaalde onderzoeksvraag of een gebruikte grondstof. Data zijn hierdoor beter te vinden en terug te traceren tot hun oorsprong. Wij ondersteunen onderzoekers ook bij het verrijken van data met termen die de computer begrijpt. Dit maakt databestanden beter vergelijkbaar en gemakkelijker samen te voegen. Daarnaast bieden wij onderzoekers advies op maat bij de statistische analyse van gegevens, vooral in voedselonderzoek.

Onze hulpmiddelen voldoen aan internationale standaards voor het delen van data en informatie en sluiten aan bij de specifieke behoeftes van klanten. Waar nodig worden ze geoptimaliseerd of uitgebreid met extra tools of add-ins. Hierbij schakelen wij ook andere expertises binnen Wageningen University & Research in. Klanten krijgen persoonlijke begeleiding bij de invoering van modellen en hulpmiddelen in hun organisatie.

Data efficiënt organiseren

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelde - in nauwe samenwerking met onderzoekers van TI Food and Nutrition - het systeem Tiffany. Hiermee kunnen onderzoekers data efficiënt opslaan, zoeken, traceren, interpreteren en delen in een veilige omgeving – tijdens en na het onderzoek.

Wij zijn ook het brein achter de OM-ontologie: een referentiebron voor wetenschappelijke eenheden en grootheden. Wij ondersteunen klanten bij het gebruik van deze bron voor de analyse van data en modellen.

De OM-ontologie vormt de basis voor Rosanne, een add-in voor Excel die ondersteuning biedt bij de annotatie en integratie van data.

Wij ontwikkelden daarnaast ROC+: een tool die onderzoekers helpt efficiënt ontologieën te ontwikkelen voor hun domein, waarmee software slimmer gemaakt kan worden. Wij begeleiden hen bij het formuleren van termen en verfijnen het resultaat tot een handzame ontologie. Foodvoc is een online, vrij toegankelijk platform waar kennis over voedsel via ontologieën beschikbaar is te doorzoeken en te downloaden.

Projecten

Publicaties

Downloads