Communicatie en voedselkeuze

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt hoe je de voedselkeuze van consumenten via communicatie gericht kunt beïnvloeden. Fabrikanten kunnen met inzichten uit ons consumentenonderzoek een effectieve marketingstrategie opzetten en zo hun kans op marktsucces vergroten. Overheden kunnen doeltreffende voorlichtingscampagnes ontwikkelen om mensen aan te zetten tot gezond eetgedrag of te kiezen voor duurzaamheid.

Van supermarkt en restaurant tot sportschool en social media. Consumenten worden overladen met informatie over gezonde en duurzame voedingsmiddelen. Toch laten zij zich hier in hun keuze voor voedingsmiddelen niet of nauwelijks door beïnvloeden. Mensen kiezen vooral uit onbewuste motieven voor een product, bijvoorbeeld omdat het lekker ruikt of mooi gepresenteerd is, omdat ze een knorrende maag hebben, of uit gewoonte. Rationele overwegingen als ‘wie dit product eet, blijft lang gezond’ spelen een ondergeschikte rol in het aankoopgedrag. De uitdaging voor fabrikanten en overheden is informatie zodanig te presenteren dat de consument deze - bewust of onbewust - meeneemt in zijn voedselkeuze.

Consumentenonderzoek

Wageningen Food & Biobased Research koppelt diepgaande kennis van psychologie en voedingsmiddelen aan geavanceerde methoden voor consumentenonderzoek, en voor het meten en voorspellen van consumentengedrag. Dat levert aanknopingspunten op voor gerichte beïnvloeding van gedrag via communicatie. Denk bijvoorbeeld aan een etiket dat in één oogopslag laat zien of een product duurzaam geproduceerd is (labelling), of aan persoonlijke feedback - bijvoorbeeld op de Smart Phone - die aansluit op iemands smaakvoorkeur of gezondheidsstatus. Een andere optie is het geven van subtiele hints (nudges) die de consument een duwtje in de goede richting geven. Fabrikanten en overheden kunnen met de inzichten uit ons consumentenonderzoek effectieve marketing- dan wel voorlichtingscampagnes ontwikkelen.

Wij hebben ervaring in uiteenlopende testomgevingen, van labsituatie tot restaurant, school en bedrijfskantine. Wij leveren maatwerk en bepalen samen met de opdrachtgever welke methode het beste aansluit op zijn of haar vraag.

Virtuele supermarkt

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt op dit moment, samen met het bedrijf Green Dino, een virtuele supermarkt waarin het effect van diverse nudges op aankoopgedrag onderzocht kan worden. Denk hierbij aan de positie van displays in de winkel, verlichting, geur, informatie op het etiket, of het aanbieden van voedingsmiddelen in een menupakket (bundling). Looppatronen van consumenten worden automatisch geregistreerd, evenals verkoopdata.

Projecten