Voedselveiligheidsanalyse

Voedselveiligheidsanalyse

Voedselveiligheidsanalyse is voor Wageningen Food & Biobased Research een vast onderdeel in het ontwikkelingsproces van nieuwe producten. Hiermee helpen we bedrijven in de ontwikkeling van nieuwe, veilige producten.

Bij de ontwikkeling van nieuwe voedselproducten is veiligheid een belangrijk issue. Het is cruciaal om in een vroeg stadium van de ontwikkeling hiermee rekening te houden. In de EU is de fabrikant verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn producten. Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt deze bedrijven door al in de ontwikkelingsfase van producten en processen veiligheidsanalyses uit te voeren van mogelijke risico’s en gevaren. Dit versnelt innovatie en voorkomt frustratie aan het eind van de ontwikkeling.

Microbiële en toxicologische veiligheid

We helpen onze opdrachtgevers om de veiligheid van hun producten te onderbouwen en inzicht te verkrijgen in mogelijke risico’s. Dit doen we door best practices te benoemen en toe te passen. We analyseren de microbiële veiligheid van nieuwe producten en processen. Zo beschikken we over snelle detectiemethoden om voedselproducten te analyseren op de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën (pathogenen). We brengen ook toxicologische risico’s in kaart en adviseren hoe hiermee om te gaan. Bijzondere aandacht besteden we verder aan mogelijke allergische reacties op producten bij consumenten.

Novel foods

Samen met bedrijven werken we aan de ontwikkeling van novel foods.Dit zijn voedselproducten waarvoor ingrediënten worden gebruikt die nog niet eerder in producten zijn verwerkt en die als novel food moeten worden geregistreerd voordat ze op de markt gebracht mogen worden. We helpen bedrijven daarbij ook de veiligheid van deze producten te onderbouwen. Voorbeelden waaraan gewerkt wordt zijn plantaardig, dierlijk of microbieel van oorsprong. Zo onderzoeken we of ze microbieel en toxicologisch veilig zijn en of de producten geen sporen van bestrijdingsmiddelen of zware metalen bevatten. We kijken ook naar de samenstelling van de componenten zelf. Bevat een eiwit bijvoorbeeld een sterk afwijkende verbinding van aminozuren, dan brengen we de mogelijke risico’s in kaart. 

Mild geconserveerde producten

We onderzoeken ook de veiligheid van producten die dankzij nieuwe, milde conserveringstechnieken langer houdbaar worden gemaakt. Denk aan vruchtensappen die met behulp van pulsed electric field-processing worden geconserveerd. Bij de ontwikkeling van deze technologieën onderzoeken we al in een vroeg stadium wat de impact is op de microbiële, voedingskundige en toxicologische veiligheid. Een vergelijkbare aanpak wordt gevolgd voor genetisch gemodificeerde producten en de toepassing van nanotechnologie in voeding.

Projecten