Agrovezels

Cellulosehoudende plantaardige grondstoffen kunnen we ontsluiten, scheiden en verwerken tot biobased producten. De lignocellulose vezels (‘agrovezels’) zijn belangrijke basismaterialen voor de biobased economy. Ze kunnen worden toegepast in een veelheid aan materialen, zoals composieten, papier, textiel en bouwmaterialen.

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt op agrovezel gebaseerde materialen, agrovezel versterkte (bio)plastics en thermoharders en verwerkingsprocessen voor agrovezelcomposieten.

Onderzoek naar grondstoffen en marktkansen

Wageningen Food & Biobased Research doet in de breedte onderzoek naar cellulosevezels. We doen onderzoek naar de vraag welke vezelgrondstoffen geschikt zijn voor welke toepassingen en kunnen worden verwerkt met een specifieke verwerkingstechnologie (zoals bioraffinage, pulpen, compounderen, spinnen of weven).  Daarnaast kijken we naar de vraag welke bijproducten uit de landbouw of natuur- en infrastructuurbeheer geschikte vezels bevatten voor technische toepassingen. Tot slot bekijken we wat kansrijke markten zijn voor specifieke vezelproducten. Onze kennis van marktontwikkelingen en productieketens maakt onze innovaties zeer kansrijk. We zijn actief betrokken bij nationale en internationale kennisnetwerken op het gebied van cellulose en vezeltoepassingen, zoals de Europese projecten EPNOE, FIBRA en COST.

Werkwijze en patenten

Agrovezelmaterialen die we maken kunnen afkomstig zijn uit allerlei bijproducten van de land- en tuinbouw of natuurbeheer, zoals tomatenstengels, paprika- en maïsresten, oliepalm bijproducten,  stro, bermgras of suikerriet. De ontwikkeling van deze producten tot halffabrikaten of eindproducten realiseren we in samenwerking met het bedrijfsleven. Met apparatuur op pilotschaal, zoals extruders, verwarmde persen en spuitgietmachines, kunnen we grondstoffen verwerken voor opdrachtgevers. Bij het analyseren van producteigenschappen volgen we internationale standaarden.

Wageningen Food & Biobased Research heeft patenten op diverse technologieën. Voorbeelden zijn ons patent op ontsluitingstechnologie op basis van azijnzuur (voor de productie van dissolving cellulose, pentosan en lignine) en op extrusie-compounding technologie om granulaat te produceren (van natuurlijke vezels in polypropyleen of bioplastics). Het voordeel van deze laatste technologie is dat het materiaal vergelijkbare eigenschappen heeft als glasvezel en goedkoop, licht en herbruikbaar is. Wageningen Food & Biobased Research brengt deze kennis naar de markt door patenten te licenseren.

Voorbeeldprojecten