Biobased coatings en binders voor hout

Biobased coatings en binders voor hout

In veel toepassingen van hout en in houtvezelproducten worden lijmen of coatings gebruikt om de productkwaliteit te verbeteren. Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelt biobased alternatieven om deze op aardolie gebaseerde middelen te vervangen.

Met de vervanging van op aardolie gebaseerde lijmen en coatings voor houtachtige producten kunnen we een belangrijke stap zetten in de verduurzaming van op hout gebaseerde producten.

Houtlijm op basis van lignine

Food & Biobased Research onderzoekt welke biobased alternatieven ingezet kunnen worden voor houtverduurzaming. Een voorbeeld van een interessant biomassacomponent die succesvol is ingezet in milieuvriendelijke houtlijmen is lignine. Daarnaast hebben we alternatieve  toepassingen voor vezelcomposieten ontwikkeld, zoals productiemethoden voor sterke kokosvezelplaten zonder toevoeging van chemische binders. In samenwerking met industriĆ«le opdrachtgevers en andere onderzoeksinstituten ontwikkelen we houtmodificatiemogelijkheden, met name op basis van lignocellulose (houtachtige) reststromen uit bioraffinageprocessen. Daarnaast doen we onderzoek naar de verwerkingsprocessen en mogelijke toepassingen van alternatieve biobased producten voor houtveredeling en verlijming.

Bouw- en composietmaterialen

Een ander belangrijk onderzoeksgebied vormt de toepassing van hout- en agrovezelcomposieten waarin op lignine gebaseerde, of andere biopolymeren en mineralen gebaseerde binders worden toegepast. Met deze biobased hout- en agrovezelcomposieten kunnen we interessante innovaties voor bouw- en composietmaterialen realiseren, zoals fenolformaldhyde vervangende lijmen of  lichtgewicht vlas- en hennepvezelcement materialen. 

Patent

Food & Biobased Research heeft een patent op de technologie om pyrolyse-olie toe te passen voor  houtverduurzaming. Met deze methode kan hout breder ingezet worden voor buitentoepassingen, zoals hekwerken en beschoeiingen.