Ligninevalorisatie

Ligninevalorisatie

Lignine is een belangrijk bestanddeel van lignocellulose gewassen, die in overvloed aanwezig zijn op aarde. Wageningen Food & Biobased Research doet intensief onderzoek naar de mogelijkheden om lignine te gebruiken in materialen en biochemicaliën en heeft een lignineplatform opgezet met het doel samenwerking op ligninegebied te kunnen versterken.

Lignine is de zogenaamde ‘houtstof’ die zorgt voor stevigheid van de plant. Lignine is de grootste bron voor bioaromaten ter wereld en een belangrijke bron van energie.

Zeer interessante bouwsteen

Lignine is een biopolymeer dat is opgebouwd uit aromatische bouwstenen die door koolstof- en etherverbindingen vernet zijn. Bij veel industriële processen, zoals tijdens het pulpen van hout voor cellulose productie en bij de productie van bioethanol uit lignocellulose, komt lignine vrij als reststroom. Daarmee is lignine in overvloed beschikbaar en dus een bijzonder interessante bron voor aromaten.  Lignine wordt nu nog vooral gebruikt als een bron van energie, maar Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik in materialen (lijmen, harsen), plastics (additief of bestanddeel) en aromatische biochemicaliën. Wanneer we lignine voor hoogwaardigere toepassingen inzetten, kunnen we biomassa beter benutten en bioraffinage economisch aantrekkelijker maken.

Lignine Platform

Omdat we lignine als een bijzonder interessante bron zien heeft Wageningen Food & Biobased Research rondom dit thema een platform opgericht. In het lignineplatform werken Wageningen Food & Biobased Research samen met Nederlandse kennisinstellingen en diverse industrieën aan onderzoek naar lignine. Binnen Wageningen University & Research lopen bovendien diverse (Internationale) onderzoeksprogramma’s met het doel lignine zo optimaal mogelijk uit lignocellulose gewassen te winnen, eigenschappen te bepalen en hoogwaardige applicaties te ontwikkelen.

Analyse in proefopstellingen

Wageningen Food & Biobased Research kan op aanvraag lignine-extractie uitvoeren op verschillende typen biomassa. Dit kunnen we realiseren op labschaal (0.1-4L) en op pilotschaal (200L). We werken op deze schaal met diverse technologieën en kunnen ook  isolatie en opzuivering realiseren. De gewonnen lignine kunnen we uitgebreid karakteriseren met standaard protocollen. Voor applicatie-onderzoek meten we de relevante eigenschappen van de lignine en testen deze op labschaal in producten (zoals multiplex- en vezelplaten, (bio)polymeren, coatings en schuimen). Deze analyses doen we op eigen initiatief maar kunnen we ook op aanvraag verzorgen.

Projecten