Chitine en chitosan

Chitine is een polysacharide die voorkomt in onder andere insecten en schaaldieren zoals kreeften en garnalen. Het is één van de meest voorkomende biologische materialen ter wereld. Chitine kan na omzetting tot chitosan en vervolgens glucosamine gebruikt worden als voedingssupplement. Daarnaast kan chitosan gebruikt worden om films of coatings met speciale antimicrobiële eigenschappen te maken.

Wageningen Food & Biobased heeft ruime ervaring in het isoleren van chitine en het omzetten van chitine in chitosan met behulp van extrusie en/of enzymen. Daarnaast kunnen we chitine en chitosan modificeren om verbeterende of nieuwe eigenschappen toe te voegen.

Innovatieve isolatietechnieken voor chitine

Chitine wordt vooral geïsoleerd uit reststromen van kreeftachtige dieren (zoals de schaal), maar ook uit insecten en schimmels (zoals paddenstoelen). Tijdens de isolatie wordt geconcentreerd zuur en loog gebruikt en vindt extractie plaats onder hoge temperaturen. Om chitine om te zetten in chitosan is zelfs een extra behandelingstap met loog nodig. Wageningen Food & Biobased Research heeft technieken ontwikkeld om onder mildere omstandigheden (met enzymen) of met lagere hoeveelheden chemicaliën (via extrusietechnologie) isolatie van chitine en chitosan te realiseren. Met deze technieken is het ook mogelijk chitine en chitosan in de waardevolle bouwstenen N-acetylglucosamine en glucosamine om te zetten.

Nieuwe en verbeterde eigenschappen

Naast specifieke isolatietechnieken werkt Wageningen Food & Biobased Research aan de verbetering van eigenschappen van chitine en chitosan (zoals oplosbaarheid en biofunctionaliteit) en aan geheel nieuwe eigenschappen van deze materialen. Chitosan heeft interessante antimicrobiële functies die we met behulp van modificatie kunnen aanpassen. Het gemodificeerde chitosan wordt gebruikt om films of coatings van te maken die microbiële verontreiniging tegen kunnen gaan. N-acetylglucosamine en glucosamine worden onder andere gebruikt voor het maken van bioplastics.

Onderzoeksmogelijkheden

Chitine en chitosan zijn interessante uitgangsmaterialen voor veel verschillende markten en toepassingen zoals cosmetica, farmaceutica, (bio)medische toepassingen, verpakkingen en waterzuivering. Op vraag van opdrachtgevers kunnen wij chitine en chitosan, N-acetylglucosamine en glucosamine via de gewenste technieken isoleren uit verschillende bronnen en nieuwe of verbeterde eigenschappen toevoegen. Ook kunnen we chitine en chitosan analyseren en karakteriseren.

Projecten