Verven, coatings en lijmen

Verven, coatings en lijmen

Wageningen Food & Biobased Research heeft veel ervaring met de ontwikkeling van milieuvriendelijke, hernieuwbare bindmiddelen en additieven voor verven, coatings en lijmen. We beschikken over zowel faciliteiten voor het testen en verbeteren van eigenschappen van bestaande componenten als mogelijkheden voor het ontwerp van nieuwe lijm- en coatingcomponenten.

Coatings

Voor zowel verftoepassingen (coatings) als lijmtoepassingen vormt de ontwikkeling van producten met een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) en een hoge (buiten)duurzaamheid  een rode draad binnen onze  activiteiten. We werken zowel aan de ontwikkeling van routes naar nieuwe bouwstenen (monomeren) voor coating componenten, als aan de synthese van coating componenten. Ook ontwikkelen we bindmiddelen en additieven én evalueren de producten in coatingsystemen. Deze combinatie van expertises en onderzoeksmogelijkheden is uniek.  

Hernieuwbare verven en coatings

Onze expertise op het gebied van verven en coatings ontwikkelen we voortdurend door  in samenwerking met (internationale) industriële opdrachtgevers en andere kennisinstellingen. In samenwerking met de verfindustrie hebben we sleuteltechnologieën ontwikkeld ten behoeve van een nieuwe generatie milieuvriendelijke alkydverven. Op basis van deze technologie kunnen verf- of inktformuleringen bereid worden waarin de bindmiddelen geheel uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Deze verven worden gebruikt voor doe-het -zelf en professionele toepassingen.

Ook werken we aan de ontwikkeling van poederverven, stralingsuithardende systemen en onverzadigde polyester harsen. We ontwikkelen additieven en bindmiddelen ter verbetering van waterige systemen en het verbeteren van de dispergering van pigmenten.  De ontwikkeling van coatings voor papier en voor biokunststoftoepassingen is voor ons een belangrijk en groeiend aandachtsgebied. 

Lijmen

Ook op het gebied van lijmen staat de ontwikkeling van hernieuwbare producten met een laag VOS- gehalte centraal. We hebben veel ervaring met de ontwikkeling van op biopolymeren (bijvoorbeeld polysaccharide of eiwit) gebaseerde lijmen voor papier en karton. Deze lijmen hebben een hoog droge stofgehalte. Een voorbeeld hiervan is de latexlijm die we ontwikkeld hebben als kartonlijm en die zeer goed geschikt bleek als coating voor glossy papier.

Daarnaast ontwikkelen we smeltlijmen en kleefstoffen op basis van andere componenten dan terpenen of rosins  en biobased, water uithardende lijmen. We werken succesvol aan de vervanging van phenol formaldehyde lijmen door milieuvriendelijke systemen. Binnen de ontwikkeling van hernieuwbare componenten voor verven, lijmen en inkten werken we samen met (internationale) industriële opdrachtgevers aan milieuvriendelijke, biobased producten.