Kwaliteit na de oogst behouden

De wereldbevolking groeit, steden nemen in omvang toe en door klimaatverandering verdwijnen op de ene plek productiegebieden waar elders nieuwe ontstaan. Voedselzekerheid garanderen vraagt om grip op kwaliteit in de keten. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt de kennis, inzichten en technologische toepassingen die dit mogelijk maken.

Biologische variatie benutten

De ene peer is sappig, de andere heeft een stevige bite. De natuurlijke biologische variatie in versproducten moeten we optimaal benutten, zo is de filosofie achter dit onderzoeksprogramma. Want waarom zou je streven naar uniformiteit als er in de wereld zoveel consumenten zijn, elk met hun eigen wensen en voorkeuren? Juist die verschillen lenen zich voor strategische beslissingen over waar en wanneer producten op de markt afgezet worden. Denk aan een partij eetrijpe avocado’s die naar de druk bezochte supermarkt om de hoek gaat, terwijl houdbare exemplaren bestemd zijn voor een rustige supermarkt verder weg. Zo’n aanpak levert tevreden klanten op, en vermindert zowel het energieverbruik als voedselverliezen in de keten.

Kwaliteit voorspellen

Van online ‘gepersonaliseerde’ fruitpakketten tot geavanceerde koelapparatuur: door de hele versketen liggen er volop kansen voor innovatie. Behoud van de kwaliteit van producten na de oogst is hierbij cruciaal voor succes. Wageningen Food & Biobased Research biedt ondersteuning met kennis, technologieën en praktisch, wetenschappelijk onderbouwd advies op maat.

We hebben unieke kennis en expertise in huis op het gebied van het meten van kwaliteit na de oogst, en over bewaren en transport. Wij adviseren toeleveranciers en retailers bij vragen rond kwaliteitsgestuurde logistiek. We ondersteunen overheden, investeerders, sectoren, maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties bij food systems design: het opzetten en inrichten van duurzame voedselketens en -systemen. En we helpen ze met het verzamelen, analyseren en interpreteren van data.