Beschermende atmosfeer

Door groenten of fruit onder beschermende atmosfeer te bewaren of te verpakken kunnen houdbaarheid en smaak enorm verbeteren. Afwijkingen, bederf en bijbehorende schadeclaims zijn onlosmakelijk verbonden met geoogste verse producten.

Er wordt veel aandacht besteed aan de productie van groenten en fruit. Minder aandacht gaat uit naar het kwaliteitsverloop na de oogst. Daar treden juist de verliezen op en is dus ook winst te behalen. Food & Biobased Research kan helpen bij het verlengen van de bewaarduur van groente en fruit door bijvoorbeeld het toepassen van controlled atmosphere en ultra low oxygen technologie. Daarnaast weet Wageningen Food & Biobased Research met de nieuwste innovaties zoals, dynamic control systems, het kwaliteitsverlies en energiegebruik te minimaliseren. Betere bewaarbaarheid geeft betere mogelijkheden voor afzetspreiding, langer uitstalleven en meer bedrijfszekerheid.

Fysiologie en bewaring

Om tot optimale resultaten te komen is de kennis van de fysiologie van het geoogste product onontbeerlijk. Op basis van deze kennis vindt Wageningen Food & Biobased Research de best passende bewaar en/of verpakkingstechnologie om tot een gewenste kwaliteit te komen. Wageningen Food & Biobased Research begrijpt als geen ander het dynamische systeem tussen product, omgeving en de toegepaste technologie. Factoren als raskeuze, teeltwijze en oogstmoment worden gebruikt om de vele instellingen van bewaarsysteem (bijvoorbeeld temperatuur, zuurstof- en koolzuurconcentratie of vocht) te optimaliseren.

Beschermende atmosfeer

Het gewenste resultaat van een lange houdbaarheid zonder kwaliteitsproblemen van groente en fruit wordt bereikt met gedegen onderzoek. Wageningen Food & Biobased Research biedt een unieke combinatie van technische kennis en product specifieke expertise aan. Daarnaast beschikken wij over state-of-art faciliteiten waar op onderzoeksschaal controlled atmosphere, ultra low oxygen en dynamic controlled bewaring onderzocht worden. Deze bewezen combinatie van technische kennis en product specifieke expertise heeft geleid tot nieuwe inzichten en toepassingen van CA-technologie zoals bijvoorbeeld het niet-chemisch bestrijden van plaagorganismen (CATT).

Downloads