Hergebruik van verpakkingsmateriaal

Hergebruik van verpakkingsmateriaal

Wageningen Food & Biobased Research geeft overheid en bedrijfsleven gedetailleerd inzicht in ketens voor hergebruik van verpakkingsmateriaal. Die kunnen zo weloverwogen stappen zetten op weg naar meer hergebruik.

Van champignons en sinaasappelsap tot computers: veel consumentenproducten worden verpakt. Alleen al in Nederland gaat het om circa 1100 kton papier en karton, 500 kton glas, 200 kton metalen en 450 kton kunststof aan verpakkingsmateriaal per jaar. Hergebruik van deze materialen kan aanzienlijke milieuvoordelen met zich meebrengen. Om de totale hoeveelheid hergebruik te verhogen, de kosten ervan te verlagen en meer circulair hergebruik – denk aan drankflessen die opnieuw fungeren als drankflessen - mogelijk te maken, zijn maatregelen nodig in verschillende schakels van de keten. De vraag is alleen: welk inzamelingssysteem levert het hoogste rendement: statiegeld, gescheiden inzamelen of nascheiden? Welke sorteer- en opwerkingstechnologie is effectief voor welk ingangsmateriaal? En is recycling van bijvoorbeeld drankkartons technisch wel mogelijk via verschillende inzamelsystemen? Wageningen Food & Biobased Research geeft overheid en bedrijven de inzichten die zij nodig hebben om weloverwogen stappen te zetten op weg naar meer hergebruik.

Hergebruik en afvalstromen

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt in welke hergebruiksproducten en afvalstromen verpakkingsmaterialen terecht komen. Wij geven wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de ketens voor hergebruik, de keuze voor een inzamelingssysteem en de effecten van ontwikkeling en verbetering van sorterings- en opwerkingstechnologieën.

Wageningen Food & Biobased Research hanteert hierbij een unieke integrale aanpak. Wij overzien de hele keten van hergebruik van verpakkingsmateriaal en hebben de kennis en faciliteiten in huis om het proces van recycling van begin tot eind na te bootsen: van sorteren en mechanische verwerking tot opwerking en kwaliteitsbeoordeling van het recyclaat. Daardoor zijn wij als geen ander in staat om te meten welk effect maatregelen in de individuele ketenschakels hebben. Behalve van kunststof hebben wij verstand van drankkarton, glas en papier.

Van drankkarton tot kunststof

In 2013 voerde Food & Biobased Research een deel van de pilot drankkartons uit, in opdracht van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Hieruit bleek dat recycling van drankkarton technisch haalbaar is, via verschillende inzamelingssystemen. In 2014 onderzochten wij in opdracht van afvalverwerker Attero en de organisaties Nedvang en Kunststof Hergebruik BV of nascheiding van kunststof verpakkingsmateriaal een aanvulling is op bronscheiding. Dit bleek voor de meeste gemeentes in Nederland het geval. Voor het Deense bedrijf Dong Energy hebben wij de kwaliteit geanalyseerd van kunststof, verkregen via het enzymatische afvalverwerkingsproces REnescience.

Food & Biobased Research is partner in het Europese onderzoeksproject Open-Bio, waarin wij het effect van bioplastics op de kwaliteit van kunststofrecyclaat bestuderen. Binnen de publiek-private samenwerking TI Food and Nutrition, voor het KIDV, onderzoeken wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen hoe je ervoor kunt zorgen dat consumenten verpakkingsmateriaal beter inzamelen. Ook ontwikkelen wij scenario’s voor optimalisatie van de totale hergebruiksketen.

Projecten