Gemaksvoedsel

Voedsel moet tegenwoordig niet alleen gezond en lekker zijn, maar ook gemak bieden. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven bij het optimaliseren van de bewaarcondities van gemaksproducten zoals kant-en-klaarmaaltijden en versgesneden groenten.

Gemaksvoedsel bespaart de consument tijd en moeite bij het bereiden. Wat gemak concreet inhoudt, is afhankelijk van de wensen van de consument. Mensen die in de stad wonen of die de hele dag werken, hebben vaak een voorkeur voor voedingsmiddelen die makkelijk en snel te consumeren zijn (het ‘to go’-concept), terwijl mensen die op het platteland wonen eerder kiezen voor producten die als een totaalpakket worden aangeboden (het ‘alles in één’-concept). Om aan de basisvereisten te voldoen en die te combineren met gemak is een speciale verpakking noodzakelijk. Wageningen Food & Biobased Research heeft zowel expertise op het gebied van voedingsmiddelen als op het gebied van verpakkingen. Zo hebben we bijvoorbeeld de kiloverpakking voor aardappels en de stoplichtpaprika ontwikkeld. Deze concepten worden nog steeds door winkeliers gebruikt.

Smaakvolle kant-en-klaarmaaltijden

Om de bewaarcondities van elke kant-en-klaarmaaltijd te kunnen optimaliseren is inzicht in de eisen waaraan het product moet voldoen van belang. Ook moet de sensorische kwaliteit van het voedsel tot de uiterste houdbaarheidsdatum optimaal blijven en moet de maaltijd veilig blijven voor menselijke consumptie. Met behulp van toepassingen als verpakking onder beschermende atmosfeer, hot fill en milde verwerking kunnen de beste gemaksproducten worden geproduceerd. Wageningen Food & Biobased Research helpt de industrie bij het vinden van de beste oplossing voor hun product. Recentelijk hebben we het postpasteurisatieproces van kant-en-klaarmaaltijden vervangen door een streng gecontroleerd hotfillproces in combinatie met verpakking onder beschermende atmosfeer. Op die manier waren we in staat de natuurlijke smaak en textuur van maaltijden te behouden tot aan de uiterste houdbaarheidsdatum (tot achttien dagen na verwerking). Deze verlengde houdbaarheid werd bereikt zonder toevoeging van conserveringsmiddelen.

Houdbaarheid van versgesneden groenten

Het snijproces veroorzaakt mechanische schade aan de versgesneden groenten, maar ook stress. Dat laatste is van grote invloed op de bewaarcondities, omdat het weefsel zich onder invloed van stress anders gedraagt. Zelfs onder suboptimale omstandigheden moet de toegepaste technologie ervoor zorgen dat de vereiste houdbaarheidstermijn voor versgesneden groenten wordt behaald. Wageningen Food & Biobased Research kan de kwaliteit van de verpakte versgesneden groenten voorspellen dankzij onze universele kennis van de processen die hierbij betrokken zijn en onze kennis van de specificaties en vereisten van fruit en groenten. Omdat de houdbaarheid van versgesneden groenten afhankelijk is van de kwaliteit van de ongesneden groenten, integreren we parameters voor de initiële kwaliteit in onze voorspelmodellen. Zo kan de houdbaarheid worden verlengd en kan de kwaliteit van versproducten worden gegarandeerd.