Netwerkmodellering

Wageningen Food & Biobased Research modelleert agrologistieke netwerken en agroparken om collectie- en distributievraagstukken op te lossen en helpt zo bedrijven en overheden versketens en -netwerken te optimaliseren.

Wat is de groeipotentie van een zeehaven? Hoeveel neemt het wegtransport toe bij uitbreiding van die haven? Zijn er extra distributiecentra nodig, of misschien verbreding van snelwegen? En welke gevolgen hebben deze ingrepen voor ketenprestatie-indicatoren, zoals kosten, de CO2-uitstoot en de tijd die een product onderweg is van boer naar supermarkt? Bedrijven en overheden die versketens willen optimaliseren, lopen tegen complexe vraagstukken aan. Deze moeten opgelost worden om een strategie te kunnen ontwikkelen voor de (midden) lange termijn.

Modelleren

Wageningen Food & Biobased Research zet netwerkmodellering in om complexe logistieke vraagstukken op te lossen. Daarbij hebben wij oog voor de hele keten. Zo onderzoeken wij niet alleen de (groei)capaciteit van een doorvoerlocatie of handelscluster, maar ook productkwaliteit en logistieke activiteiten als bevoorrading en bestellen.

Wageningen Food & Biobased Research heeft kennis van zowel modelleren als versproducten. Wij herkennen als geen ander de kwetsbare punten in een keten en weten hoe je deze aanpakt. Wij werken met het softwarepakket LogicNet Plus, aangevuld met geavanceerde modellen voor simulatie van kwaliteitsverlies en van logistieke activiteiten als bevoorrading en bestellen. Deze modellen zijn door onze experts ontwikkeld en onder meer gebaseerd op bewaarexperimenten.

Agrologistieke netwerken

Wageningen Food & Biobased Research heeft diverse logistieke vraagstukken opgelost voor bedrijven en overheden over de hele wereld. Zo hebben wij voor de Nederlandse bloemensector uitgezocht welk vliegtuigtype de minste CO2-uitstoot geeft bij transport van bloemen vanuit Kenia naar Nederland. In opdracht van Greenport Venlo hebben wij in kaart gebracht of het logistiek voordeel biedt om in de regio meer distributiecentra voor versproducten op te zetten. In opdracht van een foodservice-bedrijf brengen wij de mogelijkheden voor lokale sourcing van voedingsmiddelen in kaart: hoe ver kun je hierin gaan zonder kans op bevoorradingstekorten? Voor de Mexicaanse overheid werken wij aan een strategische visie agrologistiek. Daarnaast onderzoeken we waar en hoe metropolitan food clusters in het land opgezet kunnen worden om inwoners voedselzekerheid en het bedrijfsleven optimale groeimogelijkheden te bieden.

Agroparken

Wageningen Food & Biobased Research heeft economische ketenanalyses uitgevoerd voor grote en kleine agroparken in Mexico, China, India en de Filippijnen. De analyses fungeren veelal als vertrekpunt voor integrale verbeterplannen, gericht op de haalbaarheid van opschaling in productie en processing. Op basis hiervan kunnen ondernemers in de regio hun productie en distributie efficiƫnter inrichten. De plannen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met expertises van andere onderdelen binnen Wageningen University & Research, zoals bodemkunde, waterbeheer en plant- en gewaswetenschappen.