'Slimme' ketens

Onderzoek heeft uitgewezen dat ca. 30% van al het geproduceerde voedsel verloren gaat in de keten. Dit heeft voor de betrokken bedrijven in de keten, naast productverlies, grote claims en imagoschade tot gevolg. Met betere en gedetailleerde informatie over de productkwaliteit worden deze verliezen beperkt, wordt het schapleven verlengd en kunnen kwaliteitsgaranties gegeven worden. Als de kwaliteit van het product in de keten bekend is, wordt een logistiek concept als ‘First Expired First Out’ (FEFO) mogelijk. FEFO voorkomt dat producten voortijdig bederven en maakt differentiatie op productkwaliteit mogelijk. Hierdoor worden markten met bepaalde eisen ten aanzien van de productkwaliteit gepast bediend. De klant ontvangt producten met een uniforme en stabiele kwaliteit en minder producten hoeven weggegooid te worden.

Kwaliteit en sensoren

Het is voor bedrijven lastig te achterhalen wat exact de kwaliteit van een bederfelijk product in de keten is. De huidige technologie maakt het alleen mogelijk om condities in de keten te meten met sensoren, maar geven daarbij geen waarde over de productkwaliteit. Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid hebben de grootste invloed op de kwaliteit van bederfelijke product in de keten. Deze factoren vormen de basis voor de voorspelling van de kwaliteit. Door continue monitoring in de keten is het effect van temperatuur en relatieve vochtigheid met sensoren te kwantificeren. Het concept van Wageningen Food & Biobased Research vertaalt deze condities door middel van kwaliteitsverloopmodellen in een voorspelde productkwaliteit. Met deze kennis is het voor bedrijven in de keten mogelijk claims en productverlies aanzienlijk te verlagen.

Ketencondities en kwaliteit

Wageningen Food & Biobased Research richt zicht in het onderzoek op twee aspecten:

  1. Het kwantificeren van verlies van kwaliteit bij de verschillende omgevingscondities voor de diverse bederfelijke producten zoals groente, fruit en sierteeltgewassen. Onze state-of-the-art faciliteiten zijn uitgerust om de invloed van temperatuur, luchtvochtigheid, zuurstof, koolzuur, ethyleen, etc. op de kwaliteit minutieus te bestuderen.
  2. Het koppelen van reeds beschikbare gegevens over productkwaliteit aan sensordata. Onze analyse technieken en kennis van informatietechnologie maken het mogelijk om op basis van bestaande gegevens en systemen een slag te maken in productkwaliteit.

Met de kennis die we bij Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelen kan het kwaliteitsmanagement van bedrijven op een hoger niveau gebracht worden en kan de prestatie ten aanzien van productkwaliteit gemaximaliseerd worden.

Downloads