Productontwikkeling

Een vleesvervanger uit een nieuwe, duurzame eiwitbron of een snack met minder zout. Gezondheid en duurzaamheid zijn een belangrijk vertrekpunt voor productontwikkeling en herformulering in de voedingsmiddelenindustrie. Wageningen Food & Biobased Research biedt bedrijven de kennis en het inzicht om doelgericht te werk te gaan. Dit versnelt het ontwikkelingsproces en vergroot de kans op marktsucces.

Van idee tot product

Kan ik mijn proces verduurzamen zonder de kwaliteit van mijn product te beïnvloeden? Hoe kan ik het zout- of vetgehalte in mijn product verlagen zonder concessies te doen aan smaak, textuur of houdbaarheid?Bedrijven die een product willen ontwikkelen of verbeteren lopen tegen veel vragen aan. Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt hen in het hele traject: van idee tot product, en van lab- tot pilot- en productieschaal. Wij helpen bedrijven processen en producteigenschappen te begrijpen en te sturen, en geven inzicht in consumentengedrag en -perceptie. Ook brengen wij partijen bijeen die samen een innovatief concept in de markt willen zetten.

Multidisciplinaire aanpak

Wageningen Food & Biobased Research heeft meer dan 25 jaar ervaring in productontwikkeling voor de voedingsmiddelenindustrie. Onze aanpak is multidisciplinair, toegepast en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Behalve over ingrediënten, voedingsmiddelen en procestechnologie weten wij veel over (sensorisch) consumentenonderzoek.

Wageningen Food & Biobased Research beschikt over moderne onderzoeksfaciliteiten en is de enige organisatie in Nederland met geavanceerde XRT-apparatuur voor het meten van driedimensionale structuren van levensmiddelen. Daarnaast onderzoeken wij tot in detail of producten voldoen aan de wensen van de consument.

Wageningen Food & Biobased Research werkt nauw samen Wageningen University & Research en TI Food and Nutrition.

Tools voor productontwikkeling

Wageningen Food & Biobased Research heeft diverse praktische hulpmiddelen voor bedrijven ontwikkeld. Eén daarvan is de ‘VALUE Scan’: een stappenplan om problemen in product en proces structureel op te lossen.

Voorbeeldprojecten