Gezonde productsamenstelling

Gezonde productsamenstelling

Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie bij de ontwikkeling van een gezonde productsamenstelling die de consument waardeert en accepteert.

Er komt veel bij kijken om producten met een gezonde samenstelling te ontwikkelen zonder dat de smaak, textuur, houdbaarheid en consumentenacceptatie daar substantieel onder lijdt. Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt bedrijven in het gehele herontwikkelingsproces van producten, van ingrediënt via proces naar product, tot implementatie en uiteindelijke consumentenacceptatie. Hiervoor bundelen we onze kennis over

  • ingrediëntfunctionaliteit
  • fysisch chemische producteigenschappen
  • productkwaliteit (smaak, textuur, houdbaarheid)
  • microbiologie
  • procestechnologie
  • consumentenonderzoek

Door deze multidisciplinaire aanpak identificeren we alle kansen en risico’s vroegtijdig, kunnen we het ontwikkelproces versnellen en sluiten de producten optimaal aan op de behoefte van de consument.

Productkwaliteit

Het aanpassen van de productsamenstelling oftewel herformuleren van producten heeft effect op de productkwaliteit (smaak, textuur, microbiële en chemische houdbaarheid), maar ook op het productieproces. Dit geldt zowel bij verlaging van ongezonde ingrediënten zoals zout, suiker en vet, maar ook voor het verhogen van gezonde ingrediënten zoals eiwitten en gezondheid bevorderende stoffen.

Wageningen Food & Biobased Research beschikt over kennis en onderzoeksfaciliteiten om wetenschappelijk onderbouwd vast te stellen welke fysische en chemische eigenschappen ingrediënten in een product hebben. Met deze kennis zijn we instaat om gezondere recepten te maken waarvan de producteigenschappen, waaronder textuur en smaak, sterk lijken op het oorspronkelijke product. Hierbij maken we gebruik van praktische modellen, fase overgangendiagrammen en textuur kennis. Om de effecten van de aangepaste productsamenstelling op houdbaarheid te onderzoeken maken we gebruik van onze kennis van microbiologie en verpakkingen. Als alle factoren voor het behoud van productkwaliteit in kaart zijn gebracht, koppelen we onze kennis aan de proceskennis van de klant zodat aanpassingen in het productieproces doorgevoerd kunnen worden en het product met een gezonde samenstelling geïmplementeerd kan worden.

Consumentenacceptatie van gezondere productsamenstelling

Bedrijven willen uiteraard weten wat de marktkansen van producten met een gezonde samenstelling zijn. Die stap naar de markt is niet zonder risico’s, want waar is de consument gevoelig voor? Wij helpen bedrijven om beter gefundeerde beslissingen te nemen door vast te stellen wat de impact is van de gezonde productsamenstelling op consumentenacceptatie. Zo kunnen bedrijven hun producten fysiologisch en sensorisch laten testen in onze laboratoria, aangevuld door indicatief consumentenonderzoek onder specifieke gebruikersgroepen. De ultieme vervolgstap is real life testing, waarbij het daadwerkelijke eetgedrag van de consument in kaart wordt gebracht. Daarvoor bieden wij thuistests aan, zodat consumenten producten herhaald en in hun eigen omgeving kunnen testen. Daarnaast kunnen we real life settings creëren zoals in het Restaurant van de Toekomst van Wageningen University & Research, maar ook op locatie, in bijvoorbeeld supermarkten of zorginstellingen.

Projecten