De vergeten maaltijd

Project

De vergeten maaltijd

Het doel van dit project is om de effecten van lekker eten en drinken op het welzijn van dementerende ouderen te onderzoeken. De gevolgen van voeding op de fysieke toestand van deze doelgroep zijn vaker onderzocht, maar de gevolgen voor het welzijn niet. Lekker eten en drinken dragen daar in belangrijke mate aan bij, maar zijn ook lastig door lichamelijke en geestelijke problemen. Daarom onderzoekt dit team nieuwe voedingsconcepten en innovatieve interventies die daar aan bijdragen. Ook willen ze er voor zorgen dat eten en drinken een centrale rol krijgen in de dagelijkse zorg voor deze doelgroep.

Eetomgeving en productaanbod

Bij het zoeken naar oplossingen zoomt het multidisciplinaire team vooral in op de mens zelf. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of de eetomgeving aangepast kan worden aan de individuele behoefte van een oudere, waardoor zijn eetlust verbetert. Denk aan virtueel tafelen met familie en vrienden.

Daarnaast richt het onderzoek zich op het oplossen van de factoren die eten en drinken moeilijk maken voor deze doelgroep, zoals verminderde motorische vaardigheden, eetlust, herkenning van eten, drinken en maaltijdmomenten en kauw-, slik- en gebitsproblemen. Dat gebeurt door te zoeken naar een vernieuwend productaanbod dat past bij de voorkeuren en fysieke mogelijkheden in verschillende fases van dementie. Een voorbeeld is bekende producten maken met een makkelijke textuur met behulp van 3D food printing.

Doelstellingen

Het team heeft vijf doelstellingen geformuleerd:

  1. Beleid over de rol van voeding in de zorg en aanpassingen in de organisatie waardoor zorgpersoneel meer tijd en aandacht kan besteden aan eten en drinken.
  2. Een vernieuwend productaanbod dat past bij de voorkeuren en fysieke mogelijkheden in verschillende fases van dementie.
  3. Vernieuwende persoonlijke eetomgevingen middels toepassing van nieuwe technologie.
  4. Nieuwe methodes voor het meten van de eetbeleving en kwaliteit van leven bij dementerende ouderen. Omdat een standaard vragenlijst niet werkt bij deze doelgroep, kan de 'tevredenheid' wellicht worden afgeleid uit hun gedragskenmerken, observaties van zorgverleners en de tevredenheid van de mantelzorgers.
  5. Nieuwe inzichten over optimale implementatie van nieuwe voedingsconcepten en interventies in de zorgpraktijk.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de topsector Agri & Food.