Zeewier

Aquatische biomassa: het groene goud

Aquatische biomassa zoals microalgen, zeewieren en waterplanten, is van groot belang om aan de stijgende vraag naar biomassa te kunnen voldoen. Wageningen Food & Biobased Research richt zich in nauwe samenwerking met Wageningen Plant Research op de duurzame productie en valorisatie van aquatische biomassa.

Volop belangstelling

Aquatische biomassa staat volop in de belangstelling omdat voor de teelt van deze vorm van biomassa geen landbouwgrond nodig is. Bovendien bevat aquatische biomassa vaak veel eiwitten en, in het geval van microalgen, oliën. Aquatische biomassa waarmee wij werken zijn onder andere microalgen en zeewieren.

Microalgen

Microalgen in opstelling.jpg

Door hun snelle vermenigvuldiging en rijkdom aan eiwitten en oliën hebben algen als biomassa potentieel een hoog rendement. De oogst van algen levert per droge stof per hectare meer op dan die van normale landbouwproducten. Bovendien zijn algen grondstof voor vis- en veevoer en hoogwaardige toepassingen als medicijnen en voedingssupplementen. Wageningen Food & Biobased Research houdt zich niet alleen bezig met de productie en oogst van algen, maar ook met de ontwikkeling van algen-specifieke bioraffinage technologieën.

Zeewier

De teelt en verwerking van zeewier is nieuw in Nederland. Zeewier heeft een andere biochemische samenstelling dan biomassa van het land waardoor gebruikelijke fractionering en chemische conversie technieken niet zomaar toe te passen zijn. Zeewier wordt van oudsher voor allerlei toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld als (additief voor) voedsel en in farmaceutische en cosmetische producten. Maar zeewier kan ook als grondstof dienen voor chemicaliën, materialen en energie. Wageningen Food & Biobased Research houdt zich bezig met bioraffinage concepten waarin we het hele gewas benutten en bijvoorbeeld zowel eiwitten als suikers winnen uit zeewier. Nieuwe bioraffinageconcepten voor zeewier zijn een actueel onderzoeksthema bij Wageningen Food & Biobased Research.

Lees meer over zeewierraffinage

Projecten