Lignocellulose gewassen

Lignocellulose gewassen zijn in overvloed aanwezig op aarde en vormen daarmee een zeer interessante vorm van biomassa. Wageningen Food & Biobased Research heeft uitgebreide kennis over en ervaring met het voorbewerken van lignocellulose gewassen.

Onder lignocellulose verstaan we  alle vezelhoudende gewassen: hout, stro, grassen (Miscanthus, rietgras, riet) en reststromen (bijvoorbeeld reststromen uit de suikerriet- en palmolie keten). Met gerichte voorbewerking ontsluiten we lignocellulose tot fermenteerbare suikers en andere half- of eindproducten, zoals verpakkingsmaterialen.

Groene bouwstenen

Actuele onderzoeksprogramma’s van Wageningen Food & Biobased Research richten zich op de ontwikkeling van processen als mechanische ontsluiting, alkalische voorbehandeling en mild-zure hydrolyse. Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt hoe deze processen gekoppeld kunnen worden aan fermentatie of chemische conversie. Daarmee kunnen we vanuit lignocellulose groene bouwstenen maken voor producten, materialen en energiedragers.

Proefopstellingen

Wageningen Food & Biobased Research voert zowel op kleine (100 ml), middelgrote (2-4L) als pilotschaal (400L) biomassavoorbewerkingstrials uit. Vervolgens kunnen we voorbewerkte lignocellulose gebruiken in bestaande fermentatie opstellingen. Ook kunnen we deze vorm van biomassa onderwerpen aan een breed scala van chemische en fysische analyses zoals monomere suikers, organische zuren, fenolen, lignine en mineralen. Zo kunnen we, aan de hand van de geanalyseerde inhoudsstoffen, zien of een bepaalde vorm van biomassa geschikt is voor een specifieke toepassing.

Voorbeeldprojecten